Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Przewlekły początek zespołu paranoidalnego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Bardzo często, a nawet w przeważającej większości przypadków, zespół ten wybucha zupełnie nagle. Przewlekły początek zespołu paranoidalnego wróży źle, gdyż świadczy o podłożu schizofrenii przewlekłej. Nagły początek natomiast uprawnia do pomyślnego rokowania, chociaż i tutaj można się niekiedy zawieść, gdyż dopiero po ustąpieniu ostrej psychozy może się ujawnić ukryte dotąd podłoże procesu przewlekłego. Przyostrym początku jest lęk, i to lęk natężeniem swoim dość dostosowany do treści omamów i urojeń. Z biegiem czasu można się jednak przekonać, że coraz bardziej uwydatnia się zjawisko niedostosowania (inadaequatio) zarówno tego afektu, jak i wielu innych. Tak np. przygnębienie dalekie jest od konsekwencji, której należałoby oczekiwać, gdy chory wypowiada urojenia prześladowcze strasznej treści. Sprawa często zaczyna się od urojeń ksobnych, do których już dołączają się coraz wyraźniejsze urojenia prześladowcze. Równolegle z nimi występują omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe, rzadziej węchowe i smakowe, nigdy wzrokowe. Szczególnie znamienne są omamy psychiczne w rodzaju wykradania i odciągania myśli, narzucania myśli, uczucia hipnotyzowania, oddziaływania na odległość ze strony wrogów, natłoku myślowego lub pustki w głowie, zahamowania myślowego itd. Omamy psychiczne niektórzy uważają za patognomoniczne dla schizofrenii prawdziwej, jednakże w zespole paranoidalnym na nieswoistym podłożu niewątpliwie się zdarzają. Inne omamy bywają najrozmaitsze, jednakże i tutaj podnosi się, że omamy czuciowo-ustrojowe mają być szczególnie znamienne dla schizofrenii. Wiążą się one z mnóstwem nielogicznych, uderzających swoją niemożliwością urojeń prześladowczych, w rodzaju odciągania nasienia, gwałcenia, zatruwania, wpływania w przedziwny sposób na narządy wewnętrzne. W urojeniach tych stwierdza się często jaskrawe sprzeczności, które nie dziwią chorego. Jest to wyrazem rozprzężenia struktury osobowości, które w zespole paranoidalnym szczególnie ostro się zarysowuje. [przypisy: , olej kokosowy, olejek makadamia, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Przewlekły początek zespołu paranoidalnego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Początkowo pokładano wielkie nadzieje w stosowaniu leków, które “in vitro” zabijają lub chociażby wybitnie hamują rozwój prątków gruźlicy, czyniąc pożywkę nieprzydatną dla ich wzrostu. Do takich środków chemicznych należą kreozot, kwas karbolowy, naftalina, jodoform, nafta, olej anilinowy oraz cytrynowy, mentol, ksylol, alkohol, kreolina (Konrad Wagner). Okazało się jednak, że leki zabijające prątki gruźlicy “in vitro” takiego działania w ustroju żywym nie wywierają. Koch polecił leczenie tuberkuliną dawną (Alt-Tuberkulin) jako metodę polegającą na wytwarzaniu swoistej odporności chorego ustroju. W tym znaczeniu leczenie to zawiodło, ponieważ niewrażliwość ustroju można tą metodą uzyskać tylko na jeden z jadów gruźliczych, bez odporności jednak przeciwko samym prątkom. Wskutek tego sprawa gruźlicza może posuwać się dalej i wieść do śmierci pomimo nawet osiągnięcia przez ustrój wysokiego poziomu odporności tuberkulinowej. Bezskuteczne okazały się liczne inne przetwory tuberkuliny. Dopiero w ostatnim czasie powiodło się poczynić poważne kroki naprzód w lecznictwie lekowym gruźlicy płuc przez wynalezienie związków, które stwarzają niekorzystne warunki rozmnażania się prątków gruźlicy w ustroju. Związki te (streptomycyna i in.) nie podważyły jednak metod polegających na oszczędzaniu chorego oraz na zwiększaniu i pobudzaniu obronnych jego sił, przy jednoczesnym umiejętnym podtrzymywaniu odpowiedniego nastroju psychicznego chorych, od niego bowiem zależy w dużej mierze stan odporności ustroju na zakażenie. [przypisy: , surówki bawełniane, protetyka, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries