Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

ZESPÓŁ KATATONICZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

ZESPÓŁ KATATONICZNY. Rozróżniamy dwie postacie tego zespołu: hipokinetyczną (akinetyczną) i hiperkinetyczną. Obie mają tę wspólną cechę, że osią objawów tych czy tamtych są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. W pierwszej postaci napęd jest zmniejszony poprzez wszystkie stopnie aż do zupełnego zaniku, w drugiej natomiast dochodzi do jego wzmożenia, czasem aż od ostatecznych granic. Widać tu więc dwa antagonistyczne kierunki chorobliwych wychyleń napędu psychoruchowego: in minus oraz in plus. Podział na dwie postacie zespołu katatonicznego nie ma bynajmniej znaczenia absolutnego. Raczej chodzi tutaj o praktyczne rozróżnienie przewagi jednych lub drugich zespołów objawowych. Przy statycznym ujmowaniu doświadczeń klinicznych stwierdza się w danym okresie albo jedną postać, albo drugą, ale gdy rozważymy proces w rozwoju dynamicznym, to stwierdzimy, że ten sam chory miewał w różnych okresach życia raz objawy hiperkinetyczne, kiedy indziej hipo- lub akinetyczne. Zdarza się też często, że chory w osłupieniu katatonicznym nagle zerwie się i przejawia nawet przez dłuższy czas objawy podniecenia psychoruchowego, aby po jakimś czasie znowu zapaść w stan zahamowania. Rozróżnienie to ma więc znaczenie czysto orientacyjne. Zespół katatoniczny wikła się często z katalepsją, którą ze względu na jej odmienną genezę omówimy osobno. Tak jak zespół hebefreniczny, tak i ten występuje albo na podłożu schizofrenii przewlekłej, albo na nieswoistym podłożu rozmaitego pochodzenia. W pierwszym przypadku trwać może bardzo długo albo w razie ustąpienia wielokrotnie nawracać, tworząc w posuwach zaostrzenia przewlekłego, podstawowego procesu schizofrenicznego. Cofa się albo równocześnie z podstawowym cierpieniem, albo wcześniej, niekiedy trwa nawet długo po jego przeminięciu. Zespół katatoniczny uwarunkowany nieswoiście daje rokowanie pomyślne. [patrz też: , korekcja wzroku, artykuły fryzjerskie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

ZESPÓŁ KATATONICZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Dnia 24. 11.1947 r. chorą przyjęto do Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG, gdzie poza opisanymi objawami stwierdzono: signa ekq. laesionis myocardh II gradus, poziom wapnia we krwi 110-128 mgOfo, hemoglobiny – 48010, erytrocytów – 2870000, wskaźnik – 0,90, leukocytów – 2600, pal. – 10uo, podziel. – 3110, limfocytów – 5400, monocytów – 5ryo, cholesterol krwi – 320 mfo. Badanie neurologiczne: pewna akineza i spowolnienie ruchowe ze skargami na ogólne osłabienie, osłabienie z rana mniejsze, zaburzenia mowy o charakterze dysfazji: pewne spowolnienie i utrudnienie, skargi na łatwe ziębnięcie i stałe uczucie zimna. Skóra sucha, łuszcząca, wypadanie włosów. Odruchy wygórowane, wzmożona pobudliwość mięśni mechaniczna, pobudliwość elektryczna nieco podwyższona, z nerwów wygórowana, w obrębie kończyn dolnych, zwłaszcza uda prawego, widzi się niekiedy dość wybitne miokimie w postaci falowania potęgujące się przy drażnieniu mięśni, miokimie obserwuje się również w mięśniach twarzy (m. żwacz) po badaniu prądem głównie galwanicznym. Zresztą pod względem neurologicznym nic szczególnego. Badania przemiany podstawowej -z powodu przeszkód technicznych nie przeprowadzono. Psychicznie: zanik aktywności aż niemal do bezruchu; przytępienie życia afektywnego, apatia, przygnębienie, obniżenie sprawności intelektualnej, zanik zainteresowań i dążeń, małomówność, ospałość, osłabienie zdolności zapamiętywania, dysforia, niezupełnie dokładna orientacja w czasie. W 2 tyg. po przyjęciu na klinikę wewnętrzną, a więc przed ukończeniem badań, wywiązał się niemal nagle następujący obraz: chora zaczęła wypowiadać twierdzenie, że jest nieuleczalnie chora, że czeka ją śmierć, że jest przedmiotem prześladowań. Po tygodniu objawy te nasiliły się do stanu, który niepsychiatrzy określili jako “napad szału”, chora zaczęła rzucać się na otoczenie, krzyczała, że zgubiono całą jej rodzinę, że zamordowano jej męża, że cała Polska zginie, że otoczenie jest fałszywe, że zrobiono ją zbrodniarką. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries