Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Osobnego omówienia wymaga sprawa systematycznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobnego omówienia wymaga sprawa systematycznej pracy fizycznej w gruźlicy płuc. Zwrócono uwagę, że długa przymusowa bezczyn- ność wpływa niekorzystnie na nastrój psychiczny chorych, paczy ich cha- rakter i obniża energię życiową. Praca ściśle dawkowana, zastosowana we właściwym okresie choroby, może temu zapobiec, wzmagając zaś odczyn zapalny dookoła ognisk gruźliczych, może wpływać korzystnie na przebieg samej sprawy płucnej. Działanie bodźcowe pracy ma szczególne znacze- nie w tych przypadkach gruźlicy płuc, przeważnie włóknistej, ze stanami podgorączkowymi lub z prątkami w plwocinie, w których długim lecze- niem wypoczynkowym nie daje się usunąć prątków ani stanów podgo- rączkowych. Oddziaływanie chorego na pracę ma stanowić, prócz tego, dobry sprawdzian stopnia odzyskanej przezeń sprawności fizycznej i do- pomaga rozstrzygnąć, czy osiągnięto już “kliniczne” wyleczenie choroby. Zwłaszcza dotyczy to tych przypadków, w których wykrywa się w plu- cach zmiany, natomiast chory nie wykrztusza już plwociny albo w niej nie ma już prątków gruźlicy. Próba pracy ma także znaczenie w przypadku ogólnej poprawy w toku leczenia odprężającego: stwierdzając niedosta- teczną stabilizację zmian gruźliczych w płucach chroni przed przedwczes- nym przerwaniem leczenia. Umożliwiając ocenę, czy można uznać leczenie wypoczynkowe za ukoń- czone, próba pracy chroni od przesadnego przedłużania tego leczenia, któ- re by mogło zrujnować chorego i jego rodzinę materialnie i moralnie. Rozważając wszystkie dowody za leczeniem gruźlicy płuc pracą oraz przeciwko tej metodzie, dochodzi się do wniosku, że pracę w gruźlicy plu c można stosować tylko w sanatoriach, w których chory pozostaje pod stałym nadzorem lekarskim. Pracę stosuje się w takich warunkach: 1. jako środek leczniczy; 2. jako metodę, która ma za zadanie przyzwyczaić chorego stopniowo do pracy, jeżeli przez dłuższy czas pobytu w sanatorium on wyszedł z wprawy, oraz zabezpieczyć go. od nawrotu choroby wskutek gwał- townego powrotu do poprzedniego trybu życia; 3. dla, doskonalenia się chorego w metodach i technice pracy; 4. jako metodę, która umożliwia nieuleczalnym chorym na gruźlicę płuc podjęcie pracy zarobkowej; 5. jako, metodę określenia stopnia zdolności do pracy w ogóle i war- tości uzyskanej poprawy lub wyleczenia. [podobne: , olejki do włosów, depilacja laserowa Łódź, rwa kulszowa ]

Comments Off