Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Nie do dowiedziono, by diety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie do dowiedziono, by diety witaminowe oraz przetwory wita- minowe odgrywały wybitną rolę w leczeniu doświadczalnej gruźlicy płuc oraz gruźlicy płuc u ludzi Zachęcające wyniki w doświadczalnej gruźlicy królików uzyskane w kierowanej przeze mnie klinice przez Karola Chod- kowskiego nie obalają tego wniosku, wysnutego z dotychczasowych licz- nych badań, ponieważ w swych doświadczeniach stosował on bardzo duże dawki przetworów witaminowych. Wprawdzie w sanatoriach amerykan- skich zaleca się podawać chorym na gruźlicę płuc, zwłaszcza powikłaną gruźlicą jelit, dużo witamin A, C i D w postaci soku pomarańczowego. lub pomidorowego po parę łyżek stołowych na dawkę, na którą nawarstwia się łyżkę stołową tranu. Sok i tran przechowuje się na lodzie i podaje się choremu bardzo zimne 3 razy dziennie po jedzeniu. Leczenie to ma nie tylko wywoływać wybitną poprawę w przypadkach powikłanych gr u- źli c Cli jelit, ale nawet poniekąd zapobiegać powstawaniu tego powikłania. Metoda ta nie zdobyła sobie jednak dotychczas szerszego uznania. Zatem wbrew Gersonowi, Herrmannsdorfetowi i Sauerbruchowi naj właściwszym pożywieniem dla chorych na gruźlicę płuc pozostaje pożywienie mieszane, zawierające białko, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne i witaminy. Chorym więc na gruźlicę płuc dozwala się zasadniczo na wszelkie po- karmy, jeżeli nie ma przeciwwskazań ze strony przewodu pokarmowego, gorączki i stanu ogólnego. Zwraca się uwagę, by pokarmy były przyrządzone w postaci łatwo strawnej, dającej rękojmię lepszego ich przyswojenia i nie narażającej chorego na nieżyt żołądkowo-jelitowy. Pokarmy należy urozmaicać i przy- rządzać tak, by swą estetyczną postacią i smakiem wzbudzały łaknienie, w gruźlicy płuc zwykle upośledzone. Chorym nie gorączkującym podaje się pokarmy 4-5 razy dziennie w przerwach między godzinami leżako- wania oraz przechadzek, natomiast chorzy gorączkujący powinni otrzy- mywać pokarmy częściej, lecz w małych ilościach za każdym razem. Cho- rych wycieńczonych żywi się energiczniej, jednak ostrożnie, by nie wy- wołać niestrawności. Dla poprawy stanu odżywienia zaleca się podawać tran (oieum jeco- ris aselli), który zawiera dużo witamin A i D (1 g zawiera 100 jednostek międzynarodowych witaminy D). Podaję go zwykle po łyżce stołowej 2-3 razy dziennie w 11/2-2 godziny po jedzeniu. W razie braku łaknie- nia podaje się goryczki (amara). [przypisy: , olejowanie włosów, implanty zębów, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Nie do dowiedziono, by diety

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Naświetlanie lampą kwarcową trwa początkowo 3 minuty na przednią powierz- chnię ciała i 3 na tylną, z wyjątkiem klatki piersiowej, przy odległości palnika 1 metr. W miarę opalania się skóry czas trwania zabiegu przedłuża się, a odległość palnika zmniejsza się do 60 cm, Hartując skórę zwracamy szczególną uwagę na higienę ubrania. Zasadniczo szkodliwe jest zarówno zbyt ciepłe, jak i nie dostateczne ubie- ranie się. Odzienie nie powinno, utrudniać przewiewu skóry. Zimą zaleca się wrażliwym noszenie koszulki jegerowskiej pod zwykłą koszulą dzienną i kalesony jegerowskie, latem koszulę siatkową pod zwykłą i krótkie ka- lesony. Leczenie higieniczno-dietetyczne daje się najłatwiej przeprowadzić w specjalnych sanatoriach dla chorych płucnych, a to ze względu na przestrzegany w nich rygor. Zwłaszcza prawie nie podobna przeprowa- dzić poza sanatoriami zasady wypoczynku w gruźlicy płuc u dzieci wsku- tek dużej ich ruchliwości. Osoby w wieku młodym także bardzo często z trudnością tylko dają się nagiąć do systematycznego leczenia higieniczno- dietetycznego w warunkach codziennego .życia. Sanatoria odgrywają nadto ogromną rolę jako zakłady wychowawcze, wpajające chorym na gruźlicę zasady życia h1gienicznego, tak ważne w leczeniu tej choroby, i wpływają dodanio na ich ustrój psychiczny przekonuj ąc ich o uleczalności gruźlicy płuc. Znajdując się w otoczeniu takich: samych chorych i śledząc poprawę ich zdrowia, poddają się chorzy nie tylko uciążliwemu leczeniu higieniczno-dietetycznemu z wiarą w jego skuteczność, ale także innym metodom leczenia, przede wszystkim chirurgicznym, na które nieraz me łatwo uzyskać zgody chorych w innych warunkach. Prócz tego w sana- toriach chorzy są pod codziennym dozorem lekarza. Umożliwia to wywie- ranie dodatniego wpływu na psychikę chorego, a nadto już najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia chorego zostaje rozpoznane w należytym cza- sie i może być łatwiej usunięte. Dodatnie strony leczenia sanatoryjnego są tak doniosłe, że i dziś, gdy w metodach odprężających i mechaniczno- uciskowych zdobyliśmy potężny oręż w walce z gruźlicą, nie straciło to leczenie nic ze swego znaczenia wbrew zapatrywaniom niektórych leka- rzy, którzy uważają rolę sanatoriów za skończoną. Oczywiście nowoczesne sanatoria nie poprzestają na samym leczeniu higieniczno-dietetycznym, ale stosują także wszystkie nowe zdobycze w zakresie lecznictwa gruźlicy płuc. Przez to z dawniejszych zakładów leczących powietrzem, wypoczyn- kiem i odżywianiem, przeistaczają się nowoczesne sanatoria w zakłady rozpoznawczo-lecznicze, wyposażone nie tylko w przyrząd rentgenowski, ale także w sale operacyjne i w przyrządy niezbędne do stosowania chi- rurgicznych metod leczenia. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, indywidualne kalendarze trójdzielne, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries