Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Naswietlanie lampa kwarcowa trwa poczatkowo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Naświetlanie lampą kwarcową trwa początkowo 3 minuty na przednią powierz- chnię ciała i 3 na tylną, z wyjątkiem klatki piersiowej, przy odległości palnika 1 metr. W miarę opalania się skóry czas trwania zabiegu przedłuża się, a odległość palnika zmniejsza się do 60 cm, Hartując skórę zwracamy szczególną uwagę na higienę ubrania. Zasadniczo szkodliwe jest zarówno zbyt ciepłe, jak i nie dostateczne ubie- ranie się. Odzienie nie powinno, utrudniać przewiewu skóry. Zimą zaleca się wrażliwym noszenie koszulki jegerowskiej pod zwykłą koszulą dzienną i kalesony jegerowskie, latem koszulę siatkową pod zwykłą i krótkie ka- lesony. Leczenie higieniczno-dietetyczne daje się najłatwiej przeprowadzić w specjalnych sanatoriach dla chorych płucnych, a to ze względu na przestrzegany w nich rygor. Zwłaszcza prawie nie podobna przeprowa- dzić poza sanatoriami zasady wypoczynku w gruźlicy płuc u dzieci wsku- tek dużej ich ruchliwości. Osoby w wieku młodym także bardzo często z trudnością tylko dają się nagiąć do systematycznego leczenia higieniczno- dietetycznego w warunkach codziennego .życia. Sanatoria odgrywają nadto ogromną rolę jako zakłady wychowawcze, wpajające chorym na gruźlicę zasady życia h1gienicznego, tak ważne w leczeniu tej choroby, i wpływają dodanio na ich ustrój psychiczny przekonuj ąc ich o uleczalności gruźlicy płuc. Znajdując się w otoczeniu takich: samych chorych i śledząc poprawę ich zdrowia, poddają się chorzy nie tylko uciążliwemu leczeniu higieniczno-dietetycznemu z wiarą w jego skuteczność, ale także innym metodom leczenia, przede wszystkim chirurgicznym, na które nieraz me łatwo uzyskać zgody chorych w innych warunkach. Prócz tego w sana- toriach chorzy są pod codziennym dozorem lekarza. Umożliwia to wywie- ranie dodatniego wpływu na psychikę chorego, a nadto już najmniejsze pogorszenie stanu zdrowia chorego zostaje rozpoznane w należytym cza- sie i może być łatwiej usunięte. Dodatnie strony leczenia sanatoryjnego są tak doniosłe, że i dziś, gdy w metodach odprężających i mechaniczno- uciskowych zdobyliśmy potężny oręż w walce z gruźlicą, nie straciło to leczenie nic ze swego znaczenia wbrew zapatrywaniom niektórych leka- rzy, którzy uważają rolę sanatoriów za skończoną. Oczywiście nowoczesne sanatoria nie poprzestają na samym leczeniu higieniczno-dietetycznym, ale stosują także wszystkie nowe zdobycze w zakresie lecznictwa gruźlicy płuc. Przez to z dawniejszych zakładów leczących powietrzem, wypoczyn- kiem i odżywianiem, przeistaczają się nowoczesne sanatoria w zakłady rozpoznawczo-lecznicze, wyposażone nie tylko w przyrząd rentgenowski, ale także w sale operacyjne i w przyrządy niezbędne do stosowania chi- rurgicznych metod leczenia. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, indywidualne kalendarze trójdzielne, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Naswietlanie lampa kwarcowa trwa poczatkowo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zawiodły różne dotychczasowe próby skonstruowania leczenia diete- tycznego w gruźlicy płuc na podstawie postępu naszych wiadomości w za- kresie przemiany materii białkowej, tłuszczowej, węglowodanowej, mi- neralnej oraz gospodarki wodnej. Duże zainteresowanie wywołała pod tym względem dieta zalecona w gruźlicy przez Gersona, Herrmannsdorfera i Sauebrucha. Zawiera ona mało węglowodanów, natomiast obfituje w tłuszcz, składniki mineralne, prócz soli kuchennej, której jest prawie pozbawiona, oraz witaminy, zwłaszcza A, ID i C przy dostatecznej ilości białka. Chorzy na tej diecie spożywają mało potraw mącznych i mlecznych oraz mięsa, natomiast otrzymują obficie owoce i jarzyny, a nadto tran i mineralogen, który jest mieszaniną soli mineralnych, nie zawierających chlorku sodowego: War- tość kaloryczna diety Gersona wynosi od 45 do 50 jednostek ciepła na kilogram wagi ciała a stosunek wzajemny białek, tłuszczów i węglowodanów wynosi 1 : 1,8 : 2,47. Zalecając swoją dietę Gerson wychodził z założenia, że ona zakwasza ustrój, zakwaszenie zaś sprzyja szybszemu gojeniu się i bliznowaceniu owrzodzeń. Próby leczenia tą dietą gruźlicy płuc nie potwierdziły jednak znakomitych wyników, które spostrzegli Sauerbruch i Herrmannsdorfer. Zwłaszcza niewłaściwa i nawet szkodliwa okazała się dieta Gersona w gruźlicy płuc w wieku młodzieńczym i w gruźlicy węzłów chłonnych u dzieci. Najlepsze wyniki spostrzegano niekiedy U chorych ze zmianami gruźliczymi w płucach o charakterze wytwórczym i wy- twórczo-marskim, lecz dopiero po stosowaniu diety przez wiele miesięcy, tak iż nie wyłącza się możliwości, że poprawa nastąpiłaby i bez niej. Sama przesłanka o dzia- łaniu zakwaszającym diety Gersona została bardzo poważnie podważona (Jakub Węgierko i inni). [więcej w: , olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries