Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Walka z gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Ministerstwo Zdrowia rozwinęło szeroko zakrojoną akcję od razu w wielu kierunkach. Mianowicie odbudowano i rozbudowano oddziały szpitalne i sanatoria dla chorych na gruźlicę oraz poradnie przeciwgruźlicze wojewódzkie i powiatowe, powiększono liczbę łóżek w sanatoriach, szpitalach i innych zakładach i osiedlach dla chorych na gruźlicę, zniesiono ograniczenia czasowe, które obowiązywały przedtem w leczeniu sanatoryjnym chorych na gruźlicę, umożliwiono bezpłatne leczenie a tym, którzy nie mają prawa do bezpłatnego leczenia zorganizowanego, wznowiono badania kandydatów do wyższych uczelni, zorganizowano liczne kursy dokształcające w zakresie gruźlicy i walki z nią dla szkolenia nowych kadr fachowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, którego połowa zginęła w okresie okupacji, wznowiono działalność Polskiego Towarzystwa Badań nad Gruźlicą oraz wydawnictwo czasopisma “Gruźlica”. W r. 1947 utworzono pierwszą w Polsce klinikę ftizjologiczną w Akademij Medycznej w Wrocławiu a następnie katedry ftizjologii w Akademii Medycznej w Gdańsku i Warszawie. W r. 1948 powołano do życia Państwowy Instytut Przeciwgruźliczy. Główne zadania, którym ma służyć, Instytut, są następujące: 1. Planowanie i kierowanie badaniami, naukowymi w zakresie nauki o gruźlicy. 2. Przygotowanie kadr specjalistów ftizjologów oraz okresowe dokształcanie lekarzy zatrudnionych w akcji przeciwgruźliczej. 3. Poradnictwo fachowe dla Ministerstwa Zdrowia oraz dla podległych mu placówek zapobiegawczo-leczniczych, przeciwgruźliczych. Od r. 1949 w akcji zwalczania gruźlicy bierze udział Polski Czerwony Krzyż. Przyjął on na siebie część zadań, które spełniały przed ostatnią wojną Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele. Cała jednak kierownicza akcja w kraju pozostaje nadal w sprężystych rękach Ministerstwa Zdrowia, które też finansuje całą sprawę. [więcej w: , rehabilitacja, opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Walka z gruźlicą.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Zasadę leczenia oszczędzaniem chorego stosuje się w postaciach ostrych gruźlicy, podczas zaostrzeń gruźlicy przewlekłej i w gruźlicy z jawną przewagą spraw wysiękowych. Leczeniem tym dążymy do zwiększenia nieswoistej odporności chorego ustroju. Może to pociągnąć za sobą korzystną zmianę w oddziaływaniu ustroju na toczącą się w nim sprawę chorobową. Zmiana polega na zacichaniu fazy wysiękowej i wyraźnym występowaniem fazy wytwórczej ze skłonnością do bliznowacenia tkanki łącznej, rozwijającej się dookoła ogniska gruźliczego. Gdy to już nastąpi, dopiero wtedy nastaje odpowiednia chwila dla ostrożnego leczenia bodźcowego, które ma za zadanie wywoływać odczyny zapalne dookoła ognisk gruźliczych. Cała trudność leczenia polega na wyborze odpowiedniej chwili dla zastosowania bodźca oraz na znalezieniu takiej jego dawki, która by wywoływała u danego chorego odczyn łagodny. Tutaj prawdopodobnie leży przyczyna, że ten sam bodziec leczniczy w jednych przypadkach pomaga, a w innych zupełnie zawodzi. Odczyny, o których mowa, stwierdzono w czasie leczenia różnymi przetworami tuberkuliny: hetolem, dioradenem cyjankiem złota, przetworami kreozotu, oklepywaniem klatki piersiowej, ssącą maską Kulina wywołującą przekrwienie płuc przez utrudnianie wdechu bez utrudnienia wydechu, sztuczną odmą opłucną itd. Ciekawe spostrzeżenia poczyniono w tym kierunku podczas leczenia gruźlicy płuc kumysem w stepach ZSRR. Przez dłuższy czas tłumaczono skuteczność tego leczenia tym, że chory pijąc kumys wprowadza do ustroju dużo pokarmu pożywnego i łatwo przyswajalnego. Takiemu ujęciu jednak przeczy to, że wybitnej poprawie w stanie ogólnym oraz w stanie płuc często nie towarzyszy przybytek wagi ciała chorych. Natomiast stwierdza się u wielu chorych podczas leczenia kumysem mierny odczyn miejscowy (wzmożenie kaszlu, zwiększenie ilości plwociny, pojawienie się rzężeń albo zwiększenie ich liczby), a nawet ogólny w postaci lekkiego wzrostu gorączki. Działanie lecznicze kumysu najprawdopodobniej należy przypisać temu właśnie odczynowi. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, odżywki do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

« Previous Entries