Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Schizofrenia przewlekła.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przypadki o przewlekłym; stopniowym, długotrwałym początku są z zasady schizofrenią przewlekłą, w przebiegu której powstał zespół hebefreniczny. Ten sam zespół może jednak wystąpić jak grom z jasnego nieba. Od dawna już wiadomo, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, rzadziej jako hebefrenia dziecięca. Dlaczego tak jest, nie wiadomo dokładniej. Zasada ta nie jest jednak dogmatem, gdyż zespoły hebefreniczne można spotkać, co prawda rzadko, i w czwartym dziesiątku lat i wyjątkowo jeszcze później. Osobnik, który zachowywał się bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dziwactwa, przybierać niepoważne formy, śmiać się bez powodu, okazywać zachowanie knąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie. Uderza zachowanie bez dystansu w stosunku do przełożonych, rodziców, osób starszych. Chory staje się nietaktowny, bezczelny, nachalny, gruboskórny, drażliwy. Mimika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, nieszczerego patosu, przesady. Od początku stwierdza się zanik przejawów uczuciowości wyższej. W szkole czy w pracy zawodowej chory pozwala sobie na niepoważne kpinki, drwiące uśmiechy, wesołkowate dowcipy i kawały. Wszelki apel do poczucia obowiązku, do rozsądku, do uczuć społecznych , rodzinnych, ogólnoludzkich chory puszcza mimo uszu. Zanika wzgląd na elementarny interes własny. Kary lub groźby nie robią na chorym wrażenia. Przestaje mu na czymkolwiek zależeć. Staje się bezwstydny, nieczuły na opinię publiczną, bez ambicji. Błaznująca hebefreniczka 13-letnia dziwacznego zachowania. W rozmowie z chorym nie wyczuwa się śladów syntonii w przeciwieństwie do stanu maniakalnego, gdzie współbrzmienie afektywne z otoczeniem jest aż do przesady podkreślone. Tutaj żadnego kontaktu uczuciowego z chorym nawiązać nie można. Nawet jeżeli jest wesoły, jeżeli śpiewa i tańczy, wyczuwa się w zachowaniu jego fałszywą grę, autystyczną motywację; sprzeczność z wypowiedziami i z przypuszczalnymi przeżyciami chorego. Chory może wypowiadać urojenia prześladowcze strasznej treści i śmiać się przy tym beztrosko, może wygłaszać wzniosłe zasady etyczne i zarazem robić cyniczne miny. Te objawy paratymii i paramimii świadczą o rozłamie między treścią myślenia a życiem uczuciowym z jednej strony i między treścią wewnętrznych przeżyć a ich mimicznym wyrazem z drugiej strony. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Schizofrenia przewlekła.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rozpoznanie dotyczy tu dwóch składników złożonego obrazu klinicznego. Jednym jest przewlekle przebiegający zespół psychoorganiczny, uwarunkowany niedoczynnością tarczycy (mllxnedema adultotum), wynik aktywności psychoruchowej z daleko posuniętym spowolnieniem dementia afectiva, dysforia, obniżenie uczuciowości wyższej, upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczone otępienie itd. Rozpoznanie etiologii ułatwione było dzięki typowym objawom cielesnym: obrzęk śluzowaty, wypadanie włosów, właściwości skóry, zmiany neurologiczne charakteru ośrodkowego itd. Badania pracowniane rozpoznanie to potwierdziły. Drugim składnikiem obrazu klinicznego był natomiast epizodyczny, czynnościowy, łatwo odwracalny i mijający bez ubytków zespół psychotyczny schizofrenoidalny o cechach paranoidalnych: zerwanie afektywnej łączności z otoczeniem, sztywność i niedostosowanie afektu, podniecenie psychoruchowe z napastliwością, omamy słuchowe, urojenia głównie prześladowcze, rozkojarzenie, rozchwianie struktury osobowości itd. Wobec braku cech przewlekłego procesu schizofrenicznego w okresie prepsychotycznym przyjąć należałoby związek przyczynowy epigenetyczny między organicznym uszkodzeniem mózgu spowodowanym niedoczynnością tarczycy i zespołem psychotycznym paranoidalnym. Rokowanie co do ostrej psychozy było pomyślne i potwierdzone zostało argumentem ex juvantibus, tj. skutecznością wstrząsów elektrycznych. Natomiast zespół psychoorganiczny wymagał leczenia hormonalnego. Przypadek nr 6. Morbus Basedovii in tractu curationis methylthiouracylo syndromate paranoidali epigenetice complicatus. K. M. ur. 10. VII. 1908 r. Brat miał być “nerwowy”. Od 35 r. ż. zauważono u niej wytrzeszcz oczu, w dwa lata później również powiększenie się tarczycy. Stopniowo coraz większe rozdrażnienie, niepokój, zdenerwowanie, bezsenność, kołatanie serca. Po leczeniu dwujodotyrozyną objawy te zwykle ustępowały. Przebywała po raz pierwszy w Klinice Chorób Wewnętrznych AMG od marca do czerwca 1948 r. Dnia 2. IV. przemiana spoczynkowa wynosiła +49,7%. Dnia 6. IV. rozpoczęto leczenie metylotiouracylem, rozpoczynając od 0,2 i stopniowo zwiększając dawkę do 0,6 na dobę. Stan chorej zaczął się szybko poprawiać, chora uspokoiła się, drżenie rąk i objawy oczne zmniejszyły się, przemiana spoczynkowa 28. IV – 1,4%. Dawkę zaczęto zmniejszać. Od 5. V. chora otrzymywała po 0,2 na dobę. Lek odstawiono 9. V. Dnia 15. V. tętno podniosło się do 110-120, znowu wystąpiła bezsenność i rozdrażnienie, wobec czego 19. V. wznowiono podawanie metylotiouracylu. Dnia 24. V. przemiana spocz. +28,6%. Doprowadzono dawkę znowu do 0,6 na dobę. Chora uspokoiła się, tak że dawkę stopniowo zmniejszono do 0,1. I oto dnia 26. VI. chora zaczęła się czuć przedmiotem żartów i uśmiechów sąsiadek oraz personelu klinicznego. W nocy była bezsenna, mówiła bez ustania, twierdziła, że otrzymała paczkę od nieznanej osoby z listem złośliwym i ze złośliwą zawartością. Po kilku dniach stwierdzono omamy słuchowe, chora wypowiadała liczne urojenia prześladowcze i ksobne. Dnia 29. VI. usiłowała wyskoczyć przez okno, aby połączyć się z dziećmi, których głosy dochodzące z dziedzińca słyszała wyraźnie. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, trener personalny, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off