Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

A wreszcie w zespole paranoidalnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

A wreszcie w zespole paranoidalnym na pierwsze miejsce wybijają się zabu- rzenia czynności myślowych. W żadnym z tych zespołów nie ma najlżejszych nawet zaburzeń jakościowych świadomości. Także inteligencja nie cierpi pier- wotnie, choćby nawet dany zespól trwał wiele lat. Nie przychodzi więc nigdy do objawów otępienionych i każdej chwili, nawet w najbardziej zaniedbanym przypadku, może dojść do całkowitej restitutio ad integrum. Jeżeli w praktyce nie zawsze się to widzi, to dlatego, że długo trwające zespoły psychotyczne omawianego typu występują w przeważającej liczbie przypadków na podłożu schizofrenii przewlekłej, która jest procesem wiodącym ku trwałym ubytkom psychicznym. Jak z tego widać, dla zespołów z kręgu schizofrenicznego nie ma właściwie tak surowego ograniczenia co do czasu trwania, jak to widzieliśmy przy omawianiu zwłaszcza zespołów przebiegających z zaburzeniem świado- mości, ale także w pewnym stopniu zespołów z kręgu cyklofrenicznego. Zespoły z kręgu schizofrenicznego, aczkolwiek często trwają krótko, np. kilka dni czy tygodni lub miesięcy, to jednak mogą trwać i wiele lat. A już Bleuler wspomi- nał o przypadkach, w których chorzy po 10, a nawet 20 latach powracali do zdrowia psychicznego, nie wykazując poważniejszych ubytków w poziomie inte- ligencji. Nie czas trwania rozstrzyga więc o naturze psychozy, lecz dużo waż- niejszy sprawdzian, mianowicie stopień rozprzężenia struktury osobowości. Z zespołów omawianych chory wychodzi z nieuszkodzoną osobowością, chociaż w czasie trwania psychozy. struktura osobowości wystawiona jest na ciężide próby.
ZESPOŁ HEBEFRENICZNY Obraz kliniczny i przebieg. W żadnym z zespołów schizofrenicz- nych ani w schizofrenii przewlekłej nie widuje się tak bardzo rzucających się w oczy objawów rozprzężenia całego życia uczuciowego, jak właśnie w zespole hebefrenicznym. Zaczyna się on zwykle nagle, tak że w ciągu kilku dni widzi się źazwyczaj już w pełni rozwinięty obraz kliniczny. [podobne: , pierścionek zaręczynowy, olej lniany, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

A wreszcie w zespole paranoidalnym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

By leczenie odmą było skuteczne, ucisk powinien zadość uczynić 3 za- sadniczym warunkom, mianowicie powinien być zupełny, wybiórczy i postępujący. Ucisk uznaje się za zupełny wtenczas, gdy części płuc zawierające zmiany gruźlicze, są prawie zupełnie unieruchomione, tak iż jamy zapadają się. Wybiórczość ucisku polega na uciśnięciu wła- śnie tylko chorych części płuc i sąsiedniej tkanki płucnej. W tych wa- runkach wytwarzanie limfy w chorej części płuca znacznie się zmniej- sza i utrudnia się wchłanianie się jadów gruźliczych oraz szerzenie się sprawy gruźliczej, a jednocześnie ułatwia się miejscowy rozrost tkanki łącznej i bliznowacenie ogniska gruźliczego. Znaczenie ucisku postępującego uwydatnia się jaskrawo zwłaszcza w takich operacjach chi- rurgicznych, jak torakoplastyka, które dają znacznie większą śmiertel- ność, jeżeli rozległy ucisk wielkiej przestrzeni płuc osiąga się jednoczą- sowo, nie zaś kilkoczasowo. Chociaż ucisk części płuc, zawierających ogniska gruźlicze, odgrywa wielką rolę w leczeniu gruźlicy płuc, to jednak zdarzają się zejścia niepo- myślne, pomimo dobrego ucisku, i na odwrót zejścia pomyślne, pomimo niewielkiego ucisku. Z drugiej. strony zauważono, że odma wywiera ko- rzystny wpływ nie tylko na zmiany gruźlicze w płucu po stronie odmy, ale często także na ogniska w płucu drugim i na zmiany gruźlicze w in-. nych narządach. Wobec tych spostrzeżeń należy przypuszczać, że odma działa nie tylko w sposób szczegółowo już omówiony, ale także przez zmniejszenie uczulenia ustroju na jady gruźlicze i następowy wzrost jego odporności. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej Forlanini zalecał początkowo leczenie odmą opłucną: 1. w niepowikłanych przypadkach rozległej i bardzo posuniętej gru- źlicy jednego płuca nawet wtedy, gdy stan chorego jest bezna- dziejny; 2. we wcześniejszych okresach gruźlicy jednego płuca w tych przy- padkach, w których nie można zastosować leczenia higieniczno-die- tetycznego albo w których to leczenie nie odnosi skutku; 3. W gruźlicy obu płuc, jeżeli w jednym z nich zmiany są począt- kowe. [przypisy: , balsam do włosów, odzież bhp, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

« Previous Entries