Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘proktolog’

POSTAC HlPoKINETYCZNA (AKINETYCZNA) Obraz kliniczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTAC HlPoKINETYCZNA (AKINETYCZNA) Obraz kliniczny i przebieg. Początek psychozy jest najczęściej nagły. W ciągu. jednego lub kilku dni może dojść do osłupienia. Niekiedy na- głosc początku usprawiedliwia całkowicie obrazowe określenie “otamowanie”, a więc wsród prawidłowo przebiegających czynności może nastąpić jakby nagłe zapadnięcie tamy w poprzek strumienia. Zespoły katatoniczne o powol- nym początku z zasady wrózą źle, gdyż u ich podstaw leży bez wątplenia prze- wiekry proces schizofreniczny. Rokowanie w tych przypadkach jest niepomyslne co do możliwości opanowania przewlekłego procesu lub zapobieżenia nawro- tom, natomiast rokowanie co do samego zespołu katatonicznego jest pomyślne w tym znaczeniu, że można go doraźnie usunąć lub że może ustąpić samorzut- nie. Szybciej lub wolniej rozwija się obraz zahamowania psychoruchowego, chory staje się mało ruchliwy, wykonuje codzienne czynności tak powoli, że z niczym nie może zdążyć (bradykineza), siedzi lub. stoi bezczynnie. Mimika staje się sztywna, bez wyrazu, bez mozliwości modulowania jej równolegle z wyraźną treścią przeżyć. Na pytania chory daje odpowiedzi w spóźnionym tempie, niekiedy trzeba po prostu wyciągnąć odpowiedź przez liczne i ener- gicnie stawiane pytania. Czasem można zauważyć otamowania, gdy chory już, już ma odpowiedzieć lub nawet już zacznie mówić, lecz nagle czynność ta ulegnie przerwaniu. Chory mówi bardzo cicho, czasem szeptem albo w ogóle uporczywie milczy (mutismus). Z rozmowy z nim widzimy, że przestało go cokolwiek obchodzić, że zamknął się w sobie (autismus), odwrócił się od rze- czywistości (dereismus) i że żyje tylko życiem wewnętrznym, zmieniając rze- czywistość urojeniowo. Jeżeli chory udziela odpowiedzi na nasze pytania, to możemy się przekonać, że nie zatracił on orientacji w czasie, przestrzeni i w otoczeniu, co najwyżej posiada podwójną orientację co do własnej sytu- acji i osobowości. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, odzież bhp, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

POSTAC HlPoKINETYCZNA (AKINETYCZNA) Obraz kliniczny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 26. VII. ekg. wykazał uszkodzenie mięśnia sercowego stopnia O-l. Stwierdzono trą- dzik na skórze twąrzy, szyi i pleców. Wykwity te dnia 4. VIII. dermatolog określi jako osutkę plamisto-krostkową polekową. Tętno w tym czasie spadło do 75. Leu- kocytów – 5 900, kwasechł. – 2uo, pal. – podziel. – 45010, limfoc. – 46010, monoc. – 3%, nadal segmenty z toksyczną ziarnistością. Przemiana spoczynkowa 10. VII. + 1800. Dnia 11. VIII. chora stała się płaczliwa, przygnębiona, przy twarzy wyraźnie hipo- mimicznej. Dnia 13. VIII. w nocy chora zerwała się z lóżka, podeszła do okna, pytała sąsiadki czy słyszą głosy dzieci zamkniętych w piwnicy. potem wzywała milicję, chciała nadać paczkę dla tych dzieci. Cały czas prosiła, aby nie powiadamiano siostry, a rano powiedziała, że zna zamierzenia lekarza, nie pójdzie jednak “na psy- chiatrię”. Chorą przeniesiono do kliniki chorób psychicznych. Tutaj chora okazała się dostępna badaniu. Podała, że po opuszczeniu kliniki w roku zeszłym czuła się długi czas bardzo dobrze. Przyznaje się do omamów słuchowych, słyszała miano- wicie dzieci wzywające ją na ratunek. Chora pamięta wszystko to ze szczegółami. Już po 3 dniach wszystkie objawy psychotyczne samorzutnie ustąpiły, chora uspo- koiła się; stała się w stosunku do doznawanych przedtem omamów i urojeń zupeł- nie krytyczna, afekt powrócił do równowagi, chora nawiązała łączność z otocze- niem, skarżyła się tylko na bóle w kończynach dolnych. Dnia 27. VIII. 1949 r. wy- pisana, [przypisy: , catering dietetyczny, rozstanie, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries