Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

U osób wyniszczonych, oddzialujacych na,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U osób wyniszczonych, oddziałujących na, lekkie już nacierania skóry uczuciem osłabienia, pogorszeniem snu itp., nacierań nie stosuje się. Nie uciekamy się u takich osób także do kąpieli ze słodkiej wody z dodat- kiem soli kuchennej lub bez niej. Natomiast ograniczamy się do obmy- wania ciała dla utrzymania go w czystości i usuwania podrażnienia skóry przez rozkładające się składniki potu. Roliier wprowadził do lecznictwa gruźlicy leczenie słońcem (heliotherapia). Doświadczenie poucza, że ta metoda, stosowana w po- staci kąpieli słonecznych lub naświetlaniem lampą kwarcową, daje dobre wyniki – zwłaszcza w klimacie górskim – w gruźlicy kostno-stawowej i w gruźlicy węzłów chłonnych, natomiast jest bardzo niebezpieczna w czynnej gruźlicy płuc, szczególnie przebiegającej z jamami. Już jednorazowe naświetlenie słońcem lub lampą kwarcową często wystarcza, by u chorego z czynną gruźlicą płuc wywołać wzrost gorączki, krwotok płucny i inne objawy płucne, świadczące o za- ostrzeniu choroby, a nawet przejście choroby w ostrą gruźlicę prosów- kową. Przyczyną szkodliwego działania kąpieli słonecznych oraz naświet- lania lampą kwarcową są promienie pozafiołkowe. O szkodliwości bez- pośredniego działania słońca należy pamiętać także podczas przechadzek leżakowania. Dodatnie działanie kąpieli słonecznych oraz naświetlań lampą kwar- cową w gruźlicy płuc spostrzega się tylko w przypadkach niedaleko po- suniętych, przebiegających łagodnie z jawną skłonnością do samorzut- nego wyzdrowienia, i to tylko w tym okresie, gdy ogólna ciepłota ciała jest już prawidłowa i świeżych ognisk grużliczych nie ma, a ogniska daw- niejsze znacznie się podgoiły. I w tych jednak przypadkach stosować to leczenie należy bardzo ostrożnie. Najmniejsze już gorączkowe wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała, pogorszenie stanu podmio- towego w postaci osłabienia, pogorszenia snu itp. nakazuje przerwać to leczenie. Przy stosowaniu kąpieli słonecznych wystawia się na słońce początkowo na kilka. minut tylko kończyny osłaniając głowę, dopiero w dalszym toku leczenia poddaje się. ,działaniu słońca stopniowo brzuch, pośladki i barki pozostawiając zawsze osło- nioną klatkę piersiową i głowę. Po kąpieli powinien chory pozostawać w łóżku lub na leżaku 72-1 godzinę. Wyniki ostrożnego leczenia odpowiednio dobranych przy- padków bywają czasami dobre, zwłaszcza u dzieci (Armand-DeLille). Prócz zahartowania ciała szybko osiąga się poprawę ogólnego stanu i od- żywienia chorego. [hasła pokrewne: , olej lniany, przydomowe oczyszczalnie, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

U osób wyniszczonych, oddzialujacych na,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mano- metr wskaże dostanie się igły do, jamy opłucnej dopiero po przejściu przez igłę tych kilku milimetrów w nieistniejącej jeszcze przestrzeni między blaszkami opłucnymi. Nim to nastąpi, tępy koniec igły ugniata opłucną płuc oraz płuco i może nawet je uszkodzić znaczniej niż przy użyciu igły z krótko ściętym ostrzem. Zresztą, jak stwierdziłem w licz- nych doświadczeniach nad wytwarzaniem odmy opłucnej u psów, zator powietrzny nie powstaje nawet wtedy, gdy ostra igła zrani zdrowe płuco. I z tego też względu niebezpieczeństwo przy używaniu igły z ko- niuszkiem krótko ściętym nie jest wielkie, jeżeli wytwarzając odmę -ostrożnie i nie spuszczając przy tym przez cały czas oka z manometru, wkłuwamy igłę w miejscu, w którym według wszelkiego prawdopodo- bieństwa płuco jest zdrowe. Przed użyciem igłę należy wyjałowić najlepiej w suszarce przy 1800 C przez 30 minut. Do tego celu nadają się probówki zwężone w środku, w nich bowiem igła znajduje się w położeniu wiszącym, przez co zapobiega się rozbiciu dna probówki przez igłę. Jeżeli wyjaławia się igłę przez gotowanie w wodzie, wtedy trzeba przed jej użyciem bardzo dokładnie ją osuszyć przepuszczając przez nią powietrze ze zbior- nika przyrządu do odmy, gdyż nawet kropla wody w igle uniemożliwia uzyskanie na manometrze wahań ciśnienia w jamie opłucnej. Wyjala- wianie igieł metodą suchą chroni j e nad to przed rdzewieniem i tępieniem. Na sucho wyjaławia się także włączone do przyrządu do odmy sączki oczyszczające powietrze. Dren łączący sączek z igłą powinno się wygo- tować w wodzie a następnie starannie osuszyć w taki sam sposób, jak igłę przy jej wyjaławianiu przez gotowanie w wodzie. Wytwarzanie odmy powinno być poprzedzone przez należyte przygo- towanie chorego. Polega ono na uspokojeniu chorego przez działanie psychiczne, a w razie potrzeby przez podawanie przez parę dni większych dawek przetworów bromowych, kozłkowych lub barbiturowych. W ten sposób można uniknąć konieczności niepożądanych wstrzykiwań prze- tworów makowca. Nie należy wykonywać zabiegu w okresie regular- ności ani bezpośrednio przed nim. Przed wytwarzaniem odmy powinno się dokładnie zbadać chorego, zwłaszcza narządy klatki piersiowej, kli- nicznie i radiologicznie. [więcej w: , opieka medyczna, klimatyzacja precyzyjna, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off