Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Schizofrenia przewlekła.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przypadki o przewlekłym; stopniowym, długotrwałym początku są z zasady schizofrenią przewlekłą, w przebiegu której powstał zespół hebefreniczny. Ten sam zespół może jednak wystąpić jak grom z jasnego nieba. Od dawna już wiadomo, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, rzadziej jako hebefrenia dziecięca. Dlaczego tak jest, nie wiadomo dokładniej. Zasada ta nie jest jednak dogmatem, gdyż zespoły hebefreniczne można spotkać, co prawda rzadko, i w czwartym dziesiątku lat i wyjątkowo jeszcze później. Osobnik, który zachowywał się bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dziwactwa, przybierać niepoważne formy, śmiać się bez powodu, okazywać zachowanie knąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie. Uderza zachowanie bez dystansu w stosunku do przełożonych, rodziców, osób starszych. Chory staje się nietaktowny, bezczelny, nachalny, gruboskórny, drażliwy. Mimika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, nieszczerego patosu, przesady. Od początku stwierdza się zanik przejawów uczuciowości wyższej. W szkole czy w pracy zawodowej chory pozwala sobie na niepoważne kpinki, drwiące uśmiechy, wesołkowate dowcipy i kawały. Wszelki apel do poczucia obowiązku, do rozsądku, do uczuć społecznych , rodzinnych, ogólnoludzkich chory puszcza mimo uszu. Zanika wzgląd na elementarny interes własny. Kary lub groźby nie robią na chorym wrażenia. Przestaje mu na czymkolwiek zależeć. Staje się bezwstydny, nieczuły na opinię publiczną, bez ambicji. Błaznująca hebefreniczka 13-letnia dziwacznego zachowania. W rozmowie z chorym nie wyczuwa się śladów syntonii w przeciwieństwie do stanu maniakalnego, gdzie współbrzmienie afektywne z otoczeniem jest aż do przesady podkreślone. Tutaj żadnego kontaktu uczuciowego z chorym nawiązać nie można. Nawet jeżeli jest wesoły, jeżeli śpiewa i tańczy, wyczuwa się w zachowaniu jego fałszywą grę, autystyczną motywację; sprzeczność z wypowiedziami i z przypuszczalnymi przeżyciami chorego. Chory może wypowiadać urojenia prześladowcze strasznej treści i śmiać się przy tym beztrosko, może wygłaszać wzniosłe zasady etyczne i zarazem robić cyniczne miny. Te objawy paratymii i paramimii świadczą o rozłamie między treścią myślenia a życiem uczuciowym z jednej strony i między treścią wewnętrznych przeżyć a ich mimicznym wyrazem z drugiej strony. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Schizofrenia przewlekła.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Dnia 4. V. 1946 r. przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Stwierdzono tu ciężki ogólny stan, wychudzenie, odwodnienie. Chory nie utrzymuje żadnej łączności z otoczeniem, trwa w zupełnym bezruchu, przy próbie ruchów biernych stawia opór (negatywizm czynny), poleceń nie spełnia, odmawia przyjmowania pokarmów, pozwala się jednak bez większego oporu karmić sztucznie, zanieczyszcza się moczem i kałem, nie reaguje na nieczystość, nie spędza much z twarzy. Objawów giętkości woskowatej nie stwierdzono. Badanie neurologiczne nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Chory nie gorączkuje. Badanie internistyczne nie wykazało, poza ogólnym wyniszczeniem i słabo napiętym tętnem, zmian w narządach wewnętrznych. Mimo regularnego karmienia sztucznego, obfitego nawadniania i ustawicznego podtrzymywania krążenia chory słabnął coraz bardziej. Dnia 8 i 10. V. zastosowano po jednym wstrząsie elektrycznym, które nie dały żadnego wyniku. Wśród narastającej niedomogi serca chory zmarł dnia 12. V. Sekcja wykazała: inanitio gradu magno, anaemia organorum universalis, atrophia lienis. W mózgu chorego nie stwierdzono ani makroskopowo, ani mikroskopowo żadnych odchyleń od stanu prawidłowego opona twarda napięta, gładka, lśniąca, naczynia opon miękkich nastrzyknięte, waga mózgu 1350 g, zakręty wypukłe, rowki i szczeliny miernej szerokości, kora zakrętów wyraźnie oddzielona od istoty białej, komory wąskie, szczelinowate, tkanka naczyniowa wpuklająca się w obręb komór, skąpa, szyszynka w nieznacznych zrostach z tkanką naczyniową, jądra podstawne rozmieszczone symetrycznie, móżdżek, most Varola, rdzeń przedłużony – bez zmian, budowa gruczołowa grasicy zachowana. Sekcja nie wyjaśniła więc przyczyn tak burzliwego przebiegu psychozy, co zresztą pokrywa się z danymi z piśmiennictwa. Zgon nastąpił z przyczyn ogólnych. [więcej w: , stomatologia Kraków, psycholog Kraków, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries