Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rozstanie’

Dnia 26. VII. ekg. wykazal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 26. VII. ekg. wykazał uszkodzenie mięśnia sercowego stopnia O-l. Stwierdzono trą- dzik na skórze twąrzy, szyi i pleców. Wykwity te dnia 4. VIII. dermatolog określi jako osutkę plamisto-krostkową polekową. Tętno w tym czasie spadło do 75. Leu- kocytów – 5 900, kwasechł. – 2uo, pal. – podziel. – 45010, limfoc. – 46010, monoc. – 3%, nadal segmenty z toksyczną ziarnistością. Przemiana spoczynkowa 10. VII. + 1800. Dnia 11. VIII. chora stała się płaczliwa, przygnębiona, przy twarzy wyraźnie hipo- mimicznej. Dnia 13. VIII. w nocy chora zerwała się z lóżka, podeszła do okna, pytała sąsiadki czy słyszą głosy dzieci zamkniętych w piwnicy. potem wzywała milicję, chciała nadać paczkę dla tych dzieci. Cały czas prosiła, aby nie powiadamiano siostry, a rano powiedziała, że zna zamierzenia lekarza, nie pójdzie jednak “na psy- chiatrię”. Chorą przeniesiono do kliniki chorób psychicznych. Tutaj chora okazała się dostępna badaniu. Podała, że po opuszczeniu kliniki w roku zeszłym czuła się długi czas bardzo dobrze. Przyznaje się do omamów słuchowych, słyszała miano- wicie dzieci wzywające ją na ratunek. Chora pamięta wszystko to ze szczegółami. Już po 3 dniach wszystkie objawy psychotyczne samorzutnie ustąpiły, chora uspo- koiła się; stała się w stosunku do doznawanych przedtem omamów i urojeń zupeł- nie krytyczna, afekt powrócił do równowagi, chora nawiązała łączność z otocze- niem, skarżyła się tylko na bóle w kończynach dolnych. Dnia 27. VIII. 1949 r. wy- pisana, [przypisy: , catering dietetyczny, rozstanie, proktolog ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Dnia 26. VII. ekg. wykazal

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy chorzy czują się źle, jeżeli znajdują się daleko od swojej rodziny. Z tym wpływem psychicznym liczymy się w każdym przypadku, gdy rozważamy sprawę leczenia klimatycznego. Z różnych klimatów, z których korzystają chorzy na gruźlicę płuc, za- sługuje na omówienie przede wszystkim klimat górski. Cechuje się on czystością powietrza i obfitością promieni pozafiołkowych i działa po- budzająco na układ nerwowy, narządy krwiotwórcze oraz przemianę ma- terii. Klimat górski wzmaga łaknienie, zwiększa liczbę krwinek czer- wonych oraz ilość hemoglobiny w krwi i poprawia stan podmiotowy cho- rych. Działanie pobudzające jest tym większe, im miejscowość górska le- ży wyżej. U osób nerwowych klimat wysokogórski – w naszym klimacie 800-1200 metrów nad poziomem morza – wywołuje nieraz bezsenność, zawroty i bóle głowy, bicie serca, uczucie łatwego męczenia się i inne dolegliwości osłabiające ustrój toteż nie posyła się do tego klimatu cho- rych bardzo pobudliwych, a jeżeli tam sami się udadzą, to początkowo powinni, pozostawać przez 8-10 dni w spoczynku, nim nie przystosują się do nowych warunków. Ponieważ klimat górski wymaga od ustroju większych zasobów sił, przeto nie wysyła się do wysokogórskich miejsco- wości chorych z ostrą gruźlicą płuc ani chorych wyniszczonych, z dużą gorączką (powyżej 38,5°C), z daleko posuniętą gruźlicą płuc rozpadową a także bardzo skłonnych do krwotoków płucnych. Niewielka skłonność do krwotoków nie stanowi jeszcze przeciwwskazania- do leczenia w kli- macie górskim, takich chorych trzeba jednak utrzymywać przez dłuższy czas w spoczynku. Chorzy z odmą opłucną po obu stronach przeważnie źle znoszą klimat wysokogórski. Nie wolno posyłać w wysokie góry także chorych na gruźlicę płuc z dużą rozedmą płuc, z chorobami narządu krą- żenia, zwłaszcza ze skłonnością do niewydolności krążenia, z nadciśnie- niem tętniczym, ze znaczną niedokrwistością, wyczerpaniem układu ner- wowego i z innymi ciężkimi powikłaniami. Natomiast naj właściwsze wskazanie dla klimatu. górskiego stanowi słaby rozwój klatki piersiowej usposabniający do gruźlicy płuc oraz stany po zapaleniu opłucnej Po- głębłając oddechy klimat górski powiększa pojemność życiową płuc, a po- budzając narządy krwiotwórcze i zwiększając łaknienie wzmacnia cały ustrój. Jest to zatem wskazanie zapobiegawcze. Dobre wyniki lecznicze uzyskuje się w tym klimacie u wielu chorych także w początkowych ok- resach przewlekłej gruźlicy płuc, szczególnie przebiegającej łagodnie, zwłaszcza jeżeli obok leczenia uzdrowiskowego stosuje się równocześnie inne metody, odpowiednie do stanu ogólnego i do stanu płuc. [więcej w: , rozstanie, sklep kolagen, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries