Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPOŁY Z KRĘGU SCHIZOFRENICZNEGO I SCHIZOFRENOIDALNE.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

ZESPOŁY Z KRĘGU SCHIZOFRENICZNEGO I SCHIZOFRENOIDALNE. Zespoły te tak często występują na podłożu “prawdziwej”, a więc przewlekłej schizofrenii, że od czasów Bleulera, twórcy pojęcia schizofrenii, nikomu na myśl nie przychodziło w jakikolwiek sposób wyodrębniać te zespoły ze wspólnego związku. Już sam Bleuler nie mówi jednak o schizofrenii, lecz o schizofreniach, i czyni wyraźną różnicę między rokowaniem w procesie schizofrenicznym przewlekłym i w ostrych postaciach schizofrenii. O ile przewlekła schizofrenia daje rokowanie niepomyślne, o tyle “wszystkie ostre zespoły mogą się cofnąć”. Już więc zdaniem Bleulera zachodzi istotna różnica między tymi dwiema sprawami, różnica przebiegu i rokowania. Ale też i obraz kliniczny jest, jak za chwilę zobaczymy, zupełnie różny. Jeżeli do tego dodamy spostrzeżenia, których Bleuler nie mógł jeszcze poczynić, dotyczące etiologii schizofrenii przewlekłej z jednej strony i ostrych zespołów schizofrenicznych z drugiej strony, to nie będzie dla nas ulegało wątpliwości, że są to rzeczy genetycznie różne. Schizofrenia przewlekła ma bowiem swoją etiologię własną, swoistą, może dotąd nie zbadaną, ale niemniej jednolitą podczas gdy ostre zespoły schizofreniczne mogą wyrosnąć na podłożu wszystkich tych czynników chorobotwórczych, które na wstępie niniejszego rozdziału wyliczyliśmy jako wywołujące te i wszelkie inne ostre zespoły psychotyczne czynnościowe. Że rozłam ten w pojęciu bleulerowskiej schizofrenii jest słuszny, na to wiele potężnych dowodów dostarczyło nowoczesne lecznictwo aktywne w psychiatrii. Metodami tymi możemy bez większego trudu wyleczyć każdy ostry zespół schizofreniczny, natomiast bezradni stoimy przy zastosowaniu tych metod do schizofrenii przewlekłej, która okazuje się tak oporna, iż mamy wszelkie podstawy do przypuszczenia, że jest charakteru organicznego. [podobne: , rwa kulszowa, magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPOŁY Z KRĘGU SCHIZOFRENICZNEGO I SCHIZOFRENOIDALNE.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Nawet daleko posunięte rozprzężenie struktury osobowości, jakie ma miejsce w każdym zespole katatonicznym, może się po najdłuższym trwaniu cofnąć, nie pozostawiając ubytków. Wyleczenie może nastąpić nagle. Jeżeli podłoże nie jest swoiste, rokowanie jest z zasady pomyślne. Rozpoznanie zespołu łukatotonicznego zwykle nie przedstawia większych trudności. Postać hipokinetyczna wymaga czasem różnicowania z parkinsonizmem. Wykluczamy tę ostatnią sprawę na podstawie typowego zespołu neurologicznego. Łatwo czasem niewprawnemu wziąć maskowatą twarz parkinsonik a za sztywną mimikę schizofreniczną, co przy powierzchownym badaniu bywało już nie jeden raz źródłem pomyłek rozpoznawczych. Badanie psychiatryczne jest tu konieczne. Osłupienie może występować w wielu sprawach chorobowych. Stupor melancholicus można czasem odróżnić dopiero po pewnym czasie obserwacji. Osłupienie histeryczne może sprawiać trudności różnicowania tylko w ciągu jakiegoś czasu, gdyż prędzej lub później typowe objawy muszą wyjść na jaw. Postać hiperkinetyczną z silnym podnieceniem psychoruchowym nieraz bardzo trudno odróżnić od stanów podniecenia przy zaburzonym sensorium, zwłaszcza w zespole amentywnym, czasem również w stanach pomrocznych. Niekiedy dopiero kilkudniowa obserwacja wydobędzie na jaw typowe dla jednego lub drugiego zespołu objawy. Różnicowanie utrudnione jest zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o mieszane objawy ameniywno-katatoniczne lub zamroczeniowo-katatoniczne. Cechy katatoniczne niejednokrotnie występują jako składnik wielu zespołów mieszanych rozmaitego pochodzenia. Możliwe są także mieszane zespoły katatoniczno-hebefreniczne. Odróżnienie poszczególnych składników miewa zresztą w tych przypadkach znaczenie raczej teoretyczne, gdyż postępowanie lecznicze tak czy owak będzie jednakowe. Zarówno osłupienie, jak i stany podniecenia psycho-motorycznego mogą wystąpić niekiedy u głuptaków, zwłaszcza w warunkach umożliwiających powstanie psychozy sytuacyjnej. Czasem dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć różnicowanie na rzecz tego czy tamtego zespołu. Zespół katatoniczny trwa zwykle dłużej niż “krótkie spięcia” oraz inne reakcje oligofreników i psychopatów. [przypisy: , firma sprzątająca, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries