Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

ZESPOLY Z KREGU SCHIZOFRENICZNEGO I

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁY Z KRĘGU SCHIZOFRENICZNEGO I SCHIZOFRENOIDALNE Zespoły te tak często występują na podłożu “prawdziwej”, a więc przewlek- łej schizofrenii, że od czasów Bleulera, twórcy pojęcia schizofrenii, nikomu na myśl nie przychodziło w jakikolwiek sposób wyodrębniać te zespoły ze wspól- nego związku. Już sam Bleuler nie mówi jednak o schizofrenii, lecz o schizo- freniach, i czyni wyraźną różnicę między rokowaniem w procesie schizofre- nicznym przewlekłym i w ostrych postaciach schizofrenii. O ile przewlekła schizofrenia daje rokowanie niepomyślne, o tyle “wszystkie ostre zespoły mogą się cofnąć”. Już więc zdaniem Bleulera zachodzi istotna różnica między tymi dwiema sprawami, różnica przebiegu i rokowania. Ale też i obraz kliniczny jest, jak za chwilę zobaczymy, zupełnie różny. Jeżeli do tego dodamy spostrze- żenia, których Bleuler nie mógł jeszcze poczynić, dotyczące etiologii schizofrenii przewlekłej z jednej strony i ostrych zespołów schizofrenicznych z drugiej strony, to nie będzie dla nas ulegało wątpliwości, że są to rzeczy+genetycznie różne. Schizofrenia przewlekła ma bowiem swoją etiologię własną, swoistą, może dotąd nie zbadaną, ale niemniej jednolitą podczas gdy ostre zespoły schi- zofreniczne mogą wyrosnąć na podłożu wszystkich tych czynników chorobo- twórczych, które na wstępie niniejszego rozdziału wyliczyliśmy jako wywołu- . jące te i wszelkie inne ostre zespoły psychotyczne czynnościowe. Że rozłam ten w pojęciu bleulerowskiej schizofrenii jest słuszny, na to wiele potężnych dowodów dostarczyło nowoczesne lecznictwo aktywne w psychiatrii. Metodami tymi możemy bez większego trudu wyleczyć każdy ostry zespół schizofreniczny, natomiast bezradni stoimy przy zastosowaniu tych metod do schizofrenii prze- wlekłej, która okazuje się tak oporna, iż mamy wszelkie podstawy do przy- puszczenia, że jest charakteru organicznego. [podobne: , rwa kulszowa, magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off