Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Z powodu niepokoju psychoruchowego chora

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z powodu niepokoju psychoruchowego chorą przeniesiono do kliniki chorób psy- chicznych, gdzie przebywała 2 tyg. z następującym obrazem klinicznym: chora za- poznaje urojeniowo otoczenie, pyta za co dostała się do więzienia, nastrój przeważ- nie płaczliwy, twierdzi, że wszyscy się z niej naśmiewają, że ją obgadują, słyszy głos swojej rodziny na korytarzu, szczególnie dzieci, domaga się widzenia z nimi. Dnia 3. VII. nie poznaje w czasie odwiedzin swojej siostry, wykazuje nastrój lękowy, twierdzi, że przez radio każą jej pozostać w “więzieniu akademickim”, w nocy słyszy płacz swoich dzieci, twierdzi, że znajdują się one gdzieś koło jej łóżka. iN czasie badania nieufna, pyta wciąź: “Co to takiego? Na co to?”, martwi się przy tym stanem swoich nóg (chora cierpi na spondyloarthrosis lumbalis deformans et arthropathia extremitatum inferiorum thyreoidogenes). Kontakt z otoczeniem częś- ciowo zachowany, odpowiedzi dorzeczne, chora posłuszna, lecz przeważnie zaniepo- kojona. W czasie badania słyszy wyraźnie głos dziecka “mamusiu ratuj”: Chociaż przeważnie zamyślona, to jednak chwilami uśmiecha się do siebie. Dba o swój wygląd zewnętrzny i o czystość. W okresie od 14 do 30. VII. chora otrzymała 8 wstrzą- sów elektrycznych. Uzyskano zupełne ustąpienie omamów, urojeń, stanów lękowych z iluzjami i nastawienia prześladowczego i ksobnego. Pozostaly natomiast znamienne dla tyreotoksykozy objawy, zresztą bardzo słabo zaznaczone, jak nadmierna wrażli- wość i pobudliwość emocjonalna, pewna “nerwowość” itd. Dnia 7. VIII. 1948 r. chorą zwolniono do domu. Przyjęto ją po raz drugi do kliniki chorób wewnętrznych dn. 4. VII. 1949 r. celem przygotowania do postanowionej strumektomii. Skargi na kola tanie i ból serca, dusz- ność po wysiłkach fizycznych, utratę wagi ciała. Cholesterol we krwi . 132 mgOfo. Tętno -, 110, wyraźny odczyn Hechta. Przemiana podstawowa + 31%. Badanie neu- rologiczne: niedowład prostowników uda i zginaczy kolana oraz przywodzicieli uda obustr., odruchów kolanowych brak (z przyczyn nieneurologicznych), odruchy sko- kowe żywe, zaników nie stwierdza się. Dnia 14. VII. tętno doszło do 136; po . czym przystąpiono do . leczenia metylotiouracylem, rozpoczynając od dawki dobowej 0;I. Już po 3 dniach tętno spadło do 100, samopoczucie chorej poprawiło się. Obraż krwi 18. VII. ,po dawce dobowej 0,5; Hb-•70uo, erytr, – 3000000, wskaźnik – r11, Ieuk – 3100 kwasochl. – 3DIi, monoc. 100, komórki Tiircka – 1%, liczne mikrocyty segmentowane z toksyczną ziarnistością. •Dawkę obniżono do O,t- Wśród ustawicznej kontroli krwi i moczu, zawierającego ślady białka, prowadzono nadal leczenie. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, stomatolog Warszawa, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Z powodu niepokoju psychoruchowego chora

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli za pomocą wstrząsów elektrycznych, które nie mogą wpłynąć leczniczo na przewlekły proces schizofreniczny – uważany dzi- siaj powszechnie za somatozę organicznego typu – usuniemy zespół depre- syjny, to będzie to dalszy i ostateczny dowód, że chodziło tu o nawarstwienie ostrego zespołu psychotycznego czynnościowego, a nie o usunięcie części obja- wów schizofrenicznych. Rozumowanie to stanie się zrozumialsze w dalszych wywodach, gdy poznamy klinikę zespołów organicznych i strukturę etio-epi- genetyczną psychoz złożonych. Różnicowanie między melancholią a histerią omówimy poniżej przy opisie tej ostatniej jednostki. Histeria wikła się często z depresją, najczęściej w ten sposób, że objawy histeryczne wzbogacają sym- ptomatykę depresji endogennej, u.trudniając rozpoznanie, ponieważ lekarzowi rzuca się w oczy przede wszystkim agrawacja histeryczna. Należy odróżniać depresję nerwicową od depresji reaktywnej. Ta ostatnia wynika z aktualnego urazu psychicznego, który może być jednorazowy lub wielokrotny, albo trwały. O depresji nerwicowej, która oczywiście również ma charakter reaktywny, mówimy raczej w tych przypadkach, w których uraz psychiczny lub. konflikt nerwico-twórczy pochodzi z dawnych czasów. Rozstrzyga więc aktualne, prze- życie konfliktowe lub następstwo nerwicowe odległych przeżyć. Przy sposob- ności warto wyjaśnić pojęcie depressio anancastica. Pod tym określeniem ro- zumie się depresję endogenną powikłaną zespołem ariankastycznym. Nie po- winno się zaś używać tego miana na oznacżenie choćby naj cięższego stanu anankastycznego tylko dlatego, że wtórnie doprowadził on chorego do przy- gnębienia, które żasługuje wówczas na nazwę raczej depresji reaktywnej. W praktyce oznaczamy często pierwotność i wtórność za pomocą odpowied- niej kolejności dwóch składników złożonego zespołu, mianowicie zespół depre- syjno-anankastyczny oznacza depresję endogenną powikłaną objawami anan- kastycznymi, podczas gdy zespół anankastyczno-depresyjny oznacza stan na- tręctw myślowych, który doprowadził wtórnie do odczynu depresyjnego. Lęk jako objaw różnicowy inaczej wygląda w zespole depresji endogennej, a ina-. czej w pewnych przypadkach. depresji reaktywnej. W depresji endogennej ma charakter lęku lub niepokoju przedsercowego; w depresji .reaktywnej chory wyjaśnia, czego się lęka, np. aresztowania, choroby lub śmierci własnej lub kogoś bliskiego, ruiny która zmusi go do samobójstwa itd. Jeżeli się ma wprawę, to różnicowanie w przypadkach tych nie nastręcza większych trud- ności, zwłaszcza gdy rozporządzamy dobrze żebranym wywiadem . [podobne: , olej do włosów, powiększanie piersi, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries