Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Dnia 4. V. 1946 r.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 4. V. 1946 r. przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Stwierdzono tu ciężki ogólny stan, wychudzenie, odwodnienie: Chory nie utrzymuje żadnej łączności z otoczeniem, trwa w zupełnym bezruchu, przy pró- bie ruchów biernych stawia opór (negatywizm czynny), poleceń nie spełnia, odma- wia przyjmowania pokarmów, pozwala się jednak bez większego oporu karmić sztucznie, zanieczyszcza się moczem i kalem, nie reaguje na nieczystość, nie spędza much z twarzy. Objawów giętkości woskowatej nie stwierdzono. Badanie neurolo- giczne nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Chory nie gorączkuje. Ba- danie internistyczne nie wykazało, poza ogólnym wyniszczeniem i słabo napiętym tętnem, zmian w narządach wewnętrznych. Mimo regularnego karmienia sztucz- nego, obfitego nawadniania i ustawicznego podtrzymywania krążenia chory słabnął coraz bardziej. Dnia 8 i 10. V. zastosowano po jednym wstrząsie elektrycznym, które nie dały żadnego wyniku. Wśród narastającej niedomogi serca chory zmarł dnia 12. V. Sekcja wykazała: inanitio gradu ma•gno, anaemia organorum universalis, atro- phia lienis. W mózgu chorego nie stwierdzono ani makroskopowo, ani mikroskopowo żadnych odchyleń od stanu prawidłowego opona twarda napięta, gładka, lśniąca, naczynia opon miękkich nastrzyknięte, waga mózgu 1350 g, zakręty wypukłe, rowki i szczeliny miernej szerokości, kora zakrętów wyraźnie oddzielona od istoty białej, komory wąskie, szczelinowate, tkanka naczyniowa wpuklająca się w obręb komór, skąpa, szyszynka w nieznacznych zrostach z tkanką naczyniową, jądra podstawne rozmieszczone symetrycznie, móżdżek, most Varola, rdzeń przedłużony – bez zmian, budowa gruczołowa grasicy zachowana. Sekcja nie wyjaśniła więc przyczyn tak burz- liwego przebiegu psychozy, co zresztą pokrywa się z danymi z piśmiennictwa. Zgofi nastąpił z przyczyn ogólnych. [więcej w: , stomatologia Kraków, psycholog Kraków, rwa kulszowa ]

Comments Off