Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘trądzik’

Wymiana gazów pociaga za soba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymiana gazów pociąga za sobą wzrost ciśnienia w jamie opłucnej, Bywa on czasami tak znaczny, że w parę godzin po wytworzeniu odmy powstaje sinica, duszność, osłabienie tętna i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Wymiana gazów trwa dopóty, dopóki wzajemny stosunek nie ustali się. Rozległe badania Andrzeja Biernackiego (292 podwójnych oznaczeń w 35 przypadkach odmy opłucnej leczniczej niepowikłanej) stwierdziły, że gdy to nastąpi, skład mieszaniny gazowej w jamie opłu- cnej jest następujący: CO2- od 4,01 do 7,6%, średnio 6,47%; O2 – od 1,03 do 8,11%, średnio 3,97% i N2 – od 86,41 do 93,62910, średnio 89,56910. Inny jest skład mieszaniny gazowej w odmach powikłanych wysiękowym zapaleniem opłucnej w okresie zapalnym: CO2 od 8,51 do 10,65%; 02 – od 0,81 do 3,59%, średnio 1,86910 i: N2 – od 86,19 do 89,82910, średnio 88,63%. Znaczniejszy ubytek ilości tlenu i wybitniejsze zwiększenie ilości dwutlenku węgla cechujące odmę opłucną, powikłaną wysiękowym za- paleniem opłucnej, powstały w kilku przypadkach, badanych przez Biernackiego; we wczesnym okresie zapalenia opłucnej, gdy nie mogło być mowy o wytwarzaniu się dwutlenku węgla i zużyciu tlenu wskutek życiowych procesów składników komórkowych wysięku. Odmiennego zachowania, się gazów w odmach z wysiękiem opłucnym nie można za- tem przypisywać tym procesom, jak to przypuszcza większość badaczów. Ilość mieszaniny gazowej w jamie odmowej. po ustaleniu się jej składu zaczyna się zmniejszać, Następuje to tym szybciej, im opłucna z jej na- czyniami włoskowatymi jest mniej zmieniona. Skład mieszaniny jednak nie ulega już większym zmianom. Wchłanianie się powietrza, wprowadzonego do jamy opłucnej) pociąga za sobą w większości przypadków konieczność dopełnienia odmy już na- stępnego dnia. W tym celu wprowadza się do jamy opłucnej powoli tym samym otworem do 300-500 ml powietrza. Większej ilości powietrza na . raz nie należy wprowadzać, by nie zmieniać w zbyt krótkim czasie sto- sunków w klatce piersiowej. W ogóle do należytego odprężenia płuca na.- leży dążyć częstszymi, lecz niewielkimi dopełnieniami. [hasła pokrewne: , bielizna damska sklep internetowy, odzież termoaktywna, trądzik ]

Comments Off