Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘trener personalny’

Przewlekle przebiegający zespół psychoorganiczny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Rozpoznanie dotyczy tu dwóch składników złożonego obrazu klinicznego. Jednym jest przewlekle przebiegający zespół psychoorganiczny, uwarunkowany niedoczynnością tarczycy (mllxnedema adultotum), wynik aktywności psychoruchowej z daleko posuniętym spowolnieniem dementia afectiva, dysforia, obniżenie uczuciowości wyższej, upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczone otępienie itd. Rozpoznanie etiologii ułatwione było dzięki typowym objawom cielesnym: obrzęk śluzowaty, wypadanie włosów, właściwości skóry, zmiany neurologiczne charakteru ośrodkowego itd. Badania pracowniane rozpoznanie to potwierdziły. Drugim składnikiem obrazu klinicznego był natomiast epizodyczny, czynnościowy, łatwo odwracalny i mijający bez ubytków zespół psychotyczny schizofrenoidalny o cechach paranoidalnych: zerwanie afektywnej łączności z otoczeniem, sztywność i niedostosowanie afektu, podniecenie psychoruchowe z napastliwością, omamy słuchowe, urojenia głównie prześladowcze, rozkojarzenie, rozchwianie struktury osobowości itd. Wobec braku cech przewlekłego procesu schizofrenicznego w okresie prepsychotycznym przyjąć należałoby związek przyczynowy epigenetyczny między organicznym uszkodzeniem mózgu spowodowanym niedoczynnością tarczycy i zespołem psychotycznym paranoidalnym. Rokowanie co do ostrej psychozy było pomyślne i potwierdzone zostało argumentem ex juvantibus, tj. skutecznością wstrząsów elektrycznych. Natomiast zespół psychoorganiczny wymagał leczenia hormonalnego. Przypadek nr 6. Morbus Basedovii in tractu curationis methylthiouracylo syndromate paranoidali epigenetice complicatus. K. M. ur. 10. VII. 1908 r. Brat miał być “nerwowy”. Od 35 r. ż. zauważono u niej wytrzeszcz oczu, w dwa lata później również powiększenie się tarczycy. Stopniowo coraz większe rozdrażnienie, niepokój, zdenerwowanie, bezsenność, kołatanie serca. Po leczeniu dwujodotyrozyną objawy te zwykle ustępowały. Przebywała po raz pierwszy w Klinice Chorób Wewnętrznych AMG od marca do czerwca 1948 r. Dnia 2. IV. przemiana spoczynkowa wynosiła +49,7%. Dnia 6. IV. rozpoczęto leczenie metylotiouracylem, rozpoczynając od 0,2 i stopniowo zwiększając dawkę do 0,6 na dobę. Stan chorej zaczął się szybko poprawiać, chora uspokoiła się, drżenie rąk i objawy oczne zmniejszyły się, przemiana spoczynkowa 28. IV – 1,4%. Dawkę zaczęto zmniejszać. Od 5. V. chora otrzymywała po 0,2 na dobę. Lek odstawiono 9. V. Dnia 15. V. tętno podniosło się do 110-120, znowu wystąpiła bezsenność i rozdrażnienie, wobec czego 19. V. wznowiono podawanie metylotiouracylu. Dnia 24. V. przemiana spocz. +28,6%. Doprowadzono dawkę znowu do 0,6 na dobę. Chora uspokoiła się, tak że dawkę stopniowo zmniejszono do 0,1. I oto dnia 26. VI. chora zaczęła się czuć przedmiotem żartów i uśmiechów sąsiadek oraz personelu klinicznego. W nocy była bezsenna, mówiła bez ustania, twierdziła, że otrzymała paczkę od nieznanej osoby z listem złośliwym i ze złośliwą zawartością. Po kilku dniach stwierdzono omamy słuchowe, chora wypowiadała liczne urojenia prześladowcze i ksobne. Dnia 29. VI. usiłowała wyskoczyć przez okno, aby połączyć się z dziećmi, których głosy dochodzące z dziedzińca słyszała wyraźnie. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, trener personalny, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Przewlekle przebiegający zespół psychoorganiczny.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Ocenić ściśle wyniki uzyskane w zwalczaniu gruźlicy w Polsce do r. 1939 nie podobna, gdyż nie mamy dokładnych statystyk, zwłaszcza z obszarów wiejskich. Toteż z wielkim zastrzeżeniem należy przyjąć dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których w całej Polsce umarło na gruźlicę na 10,000 mieszkańców w r. 1928 – 19,8, w r. 1929 – 20.5, w r. 1930 – 18,9, w r. 1931 – 20, w r. 1932 – i 7,6. Większe zaufanie wzbudzają statystyki zgonów na gruźlicę w wielkich miastach. Zestawiam je za okresy 5-letnie w ,Warszawie i Krakowie porównując je z okresem przed pierwszą wojną światową, mianowicie z zgonami w latach 1910-1914. Poprawę uwidacznia także obliczenie stosunku zgonów z gruźlicy do ogólnej liczby zgonów. W Warszawie w okresie 1910-1914 przypadał jeden zgon z gruźlicy na 5,8 zgonów w ogóle, w okresie 1920-1924 także na 5,8, w okresie 1925-1930 na 5,9 i w okresie 1930-1934 na 6,7. W miastach liczących ponad 100.000 mieszkańców przypadał jeden zgon z gruźlicy w r. 1928 i 1929 na 6,37 zgonów w ogóle, w r. 1930 – na 6,5, w r. 1931 – na 6, w r. 1932 i 1933 – na 6,45, w r. 1934 I- na 6,6, w r. 1935 – na 7,15 i w r. 1936 – jeden na 7,17. Kończąc na tym omówienie walki z gruźlicą, jako klęską społeczną w Polsce w okresie do r. 1939 pragnę jeszcze zaznaczyć, że temu zadaniu służyło po części także naukowe opracowanie różnych zagadnień dotyczących gruźlicy. W r. 1934 powstało “Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą”, którego zadaniem było “rozważanie zagadnień naukowych, biologicznych, klinicznych i społecznych z zakresu gruźlicy”.
Okres po roku 1939, wobec ogromnego spustoszenia spowodowanego gruźlicą w okresie wojny, nowopowstałe Ministerstwo Zdrowia bezpośrednio po wyzwoleniu kraju przez Armię Radziecką i odrodzone Wojsko Polskie, przystąpiło energicznie do walki z tą chorobą. Przy Ministerstwie Zdrowia powstał osobny Wydział Walki z Gruźlicą z sekcją przeciwgruźliczą jako organem opiniodawczym. Do 1 stycznia 1950 r. staraniem i, na koszt Ministerstwa Zdrowia zbadano prawe 4.800.000 dzieci i młodzieży od 1 do 18 roku życia i śród nich zaszczepiono doskórnie prawie 2.500.000. Od 1 stycznia 1946 r. do końca 1949 r. zaszczepiono doustnie ponad 400.000 noworodków. W krótkim stosunkowo czasie sekcja przeciwgruźlicza Wydziału Walki: z Gruźlicą przy Ministerstwie Zdrowia opracowała projekt ustawy przeciwgruźliczej. [podobne: , trener personalny, odżywka do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

« Previous Entries