Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Bardzo czesto, a nawet w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo często, a nawet w przeważającej większości przypadków, zespół ten wybucha zupełnie nagle. Przewlekły początek zespołu paranoidalnego wróży źle, gdyż świadczy o podłożu schizofrenii przewlekłej. Nagły początek nato- miast uprawnia do pomyślnego rokowania, chociaż i tutaj można się niekiedy zawieść, gdyż dopiero po ustąpieniu ostrej psychozy może się ujawnić ukryte dotąd podłoże procesu przewlekłego. Przyostrym początku jest lęk, i to lęk natężeniem swoim dość dostosowany do treści omamów i urojeń. Z biegiem czasu można się jednak przekonać, że coraz bardziej uwydatnia się zjawisko niedostosowania (inadaequatio) zarówno tego afektu, jak i wielu innych. Tak np. przygnębienie dalekie jest od konsekwencji, której należałoby oczekiwać, gdy chory wypowiada urojenia prześladowcze strasznej treści. Sprawa często zaczyna się od urojeń ksobnych, do których już dołączają się coraz wyraźniej- sze urojenia prześladowcze. Równolegle z nimi występują omamy słuchowe, czuciowo-ustrojowe, rzadziej węchowe i smakowe, nigdy wzrokowe. Szczegól- nie znamienne są omamy psychiczne w rodzaju wykradania i odciągania myśli, narzucania myśli, uczucia hipnotyzowania, oddziaływania na odległość ze strony wrogów, natłoku myślowego lub pustki w głowie, zahamowania myślowego itd. Omamy psychiczne niektórzy uważają za patognomoniczne dla schizofrenii prawdziwej, jednakże w zespole paranoidalnym na nieswoistym podłożu nie- wątpliwie się zdarzają. Inne omamy bywają najrozmaitsze, jednakże i tutaj podnosi się, że omamy czuciowo-ustrojowe mają być szczególnie znamienne dla schizofrenii. Wiążą się one z mnóstwem nielogicznych, uderzających swoją niemożliwością urojeń prześladowczych, w rodzaju odciągania nasienia, gwał- cenia, zatruwania, wpływania w przedziwny sposób na narządy wewnętrzne. W urojeniach tych stwierdza się często jaskrawe sprzeczności, które nie dziwią chorego. Jest to wyrazem rozprzężenia struktury osobowości, które w zespole paranoidalnym szczególnie ostro się zarysowuje. [przypisy: , olej kokosowy, olejek makadamia, tusz do rzęs ]

Comments Off