Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Schizofrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Trzeba jednak podkreślić, że czasem nieschizofreniczny czynnik etiologiczny nie rzuca się w oczy lub jest niestwierdzalny albo z powodu niedoskonałości naszych sposobów rozpoznawczych, albo dlatego, że chory zgłasza się do leczenia w okresie, gdy z podstawowego cierpienia somatycznego już nie ma śladów. W wywiadzie otrzymujemy najwyżej wiadomości o przebytej tuż przed wybuchem psychozy gorączce, grypie lub innej jakiejś nieokreślonej i trudnej do ustalenia sprawie chorobowej. Obowiązkiem naszym jest dokładne zbadanie                    internistyczno-neurologiczne każdego chorego z ostrym zespołem psychotycznym, i to tuż po jego przyjęciu. Nie wolno natomiast lekkomyślnie przylepiać choremu etykiety “schiz0frenia”, zanim się na podstawie dokładnych badań, rozbioru obrazu klinicznego, obserwacji zejścia sprawy, wniosków “ex juvantibus” i katamnezy nie udowodni tej poważnej choroby.  Przypadek nr 5. Myxoedema adultorum syndromate paranoidal lepttće complicatum. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Schizofrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Antoni Sabatowski, zaleca w gruźlicy płuc, zależnie od pory roku, leczenie klimatyczne od stycznia do połowy marca w klimacie górskim (Zakopane, Bystra, Istebna i inne), od kwietnia do połowy czerwca i od końca sierpnia do połowy października – w klimacie pontyjskim lub pontyjsko-podgórskim, od drugiej połowy maja do końca września – w klimacie nizinno-leśnym (Otwock, Rudka, Smukała, Ludwikcwo, Środdorów i inne). Lato w klimacie pontyjskim i pontyjsko-podgórskim jest za gorące. Listopad i grudzień mało nadają się do leczenia klimatycznego. Do wysokogórskich miejscowości leczniczych w Polsce należą Zakopane (900-1000 m n. p. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Schizofrenia.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Praca jako środek leczniczy może być czynnikiem pożytecznym, może być jednak szkodliwa i dlatego należy ją stosować bardzo ostrożnie. Ciężko chorych nie można leczyć pracą. Do leczenia pracą można przystąpić dopiero po znacznym uspokojeniu się sprawy gruźliczej, a więc najczęściej po dłuższym pobycie chorego w sanatorium. Samo leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym codziennym dozorem lekarskim, połączonym ze stałym badaniem ogólnej ciepłoty ciała i częstości tętna oraz systematycznym badaniem plwociny i szybkości opadania krwinek. Leczenie zaczyna się od pracy najmniejszej i przechodzi się stopniowo do coraz większej na wzór tego, jak leczy się tuberkuliną. Read the rest of this entry »

Comments Off