Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Praca jako srodek leczniczy moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Praca jako środek leczniczy może być czynnikiem pożytecznym, może być jednak szkodliwa i dlatego należy ją stosować bardzo ostrożnie. Ciężko chorych nie można leczyć pracą. Do leczenia pracą można przystąpić dopiero po znacznym uspokojeniu się sprawy gruźliczej, a więc najczęściej po dłuższym pobycie chorego w sanatorium. Samo leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym codziennym dozorem lekarskim, połączonym ze stałym badaniem ogólnej ciepłoty ciała i częstości tętna oraz systematycznym badaniem plwociny i szybkości opadania krwinek. Leczenie zaczyna się od pracy najmniejszej i przechodzi się stopniowo do coraz większej na wzór tego, jak leczy się tuberkuliną. W Polsce mamy zakład reedukacji pracy w “Leśnym Dworze” w Twar- dowie w powiecie jeleniogórskim. W zakładzie są warsztaty stolarski, ślusarski, rymarski i koszykarski, uprawia się też ogrodnictwo i hodowlę drobiu. Do zakładu przyjmuje się chorych na gruźlicę nie wykrztusza- jących prątków. Prócz tego specjalne urządzenia dla leczenia pracą po- siadają sanatoria w Obornikach Śląskich, Sokołowsku i zespół sanato- ryjny w Kowarach . Leczenie gruźlicy płuc świeżym powietrzem, odżywianiem i wypoczyn- kiem uzupełnia się zwykle hartowaniem skóry, które ma na celu uzyskanie szybkiego oddziaływania skóry na zewnętrzne bodźce cieplne, przez co ustrój łatwiej unika przeziębień. Hartowanie rozpoczyna się zwykle od kąpieli powietrznych, wykonywanych w dobrze i dostatecznie ogrzanym pokoju. Następnie przechodzi się do coraz silniej- szych nacierań całego ciała suchym ręcznikiem, dalej do nacierań alkoholem i wreszcie do nacierań gąbką lub zgrzebnym prześcieradłem, zmoczonym w wodzie, początkowo miernie ciepłej, a później w miarę przyzwyczajenia się chorego sto- pniowo zimniejszej. Nacieranie kończymy wycierając skórę suchym ręcznikiem i po- zostawiamy chorego w łóżku na 15 minut dobrze go okrywszy. Do wody można do- dawać soli kuchennej (łyżeczkę do herbaty na szklankę wody) albo octu aroma- tycznego (w takiej samej ilości). Nacierania hartujące skórę wywierają równocześnie dodatni wpływ na nocne poty. Stosuje się nacierania rano w y. godziny po śnia- daniu lub wieczorem. [podobne: , wózki dziecięce, infekcje intymne, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Praca jako srodek leczniczy moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W okresach burzliwego zaostrzenia przewlekłej gruźlicy płuc przystę- pujemy do sprawy leczenia odmą dopiero po pewnym uspokojeniu się sprawy. Unikamy przez to ,gwałtownego zatrucia ustroju towarzyszącego w takich przypadkach nagłemu uciskowi chorego płuca. Dla uzyskania w podobnych przypadkach takiego stanu, który umożliwia leczenie odmą opłucną, stosuje się obecnie streptomecynę lub kwas paramidosalicynowy. Naciek wczesny wymaga początkowo leczenia wyczekującego, ponieważ często cofa się zupełnie lub włóknieje i zabliźnia się. Takiego chorego trzeba dozorować bardzo starannie, badając go często podstawo- wymi metodami fizycznymi i promieniami rentgenowskimi, a także jego plwocinę co do prątków. Pojawienie się prątków świadczy o serowaceniu i rozpadzie. Gdy się już stwierdzi serowacenie nacieku i: powstanie naj. mniejszej choćby jamki dającej się wykryć tylko badaniami radiologicz- nymi, wtedy należy bezwłocznie przystąpić do leczenia odmą, ta- kie bowiem ognisko bywa często punktem wyjścia do rozsiewania gru- źlicy w płucach, Leczenie odmą opłucną może być wskazane także w przypadkach gru- źlicy płuc nieskłonnej do postępowania, jeżeli choroba przebiega z wy- raźnymi: objawami toksycznymi, osłabiającymi chorego, z utrzymują- cym się stale przyśpieszeniem opadania krwinek i z plwociną stale lub często zawierającą prątki gruźlicy, w tych bowiem przypadkach jest zaw- sze obawa rozsiania się sprawy gruźliczej. Odmę opłucną leczniczą stosuje się dalej dla podtrzymania od m y sa rno rod n e j, powstającej w toku gruźlicy płuc, jeżeli to powikłanie wywiera korzystny wpływ na dalszy przebieg choroby. Odmę opłucną stosuje się także w przypadkach obfitych krwotoków płucnych w przebiegu gruźlicy płuc, lecz tylko wtenczas, gdy wiadomo, które płuco krwawi. Odma tamuje krwotok a zarazem za- pobiega rozsiewaniu się prątków gruźlicy w płucach. Wypuszczając w okresie pozapalnym nie wsysający się wysięk opłucny, towarzyszący gruźlicy płuc, zastępujemy go częściowo odmą opłucną lecz- niczą (odma opłucna zastępcza), by nadal utrzymywać chore płuco w stanie odprężenia i utrudnić zarośnięcie jamy opłucnej. W ostrym odoskrzelowym zapaleniu płuc serowatym oraz rzekomo płatowym serowatym odma lecznicza bywa w ogromnej większości przypadków bezskuteczna, ponieważ tacy chorzy przeważnie nie mają dostatecznych sił obronnych, ani nie ma większej nadziei ich przysporze- nia za pomocą odmy, nadto sprawa toczy się zwykle w obu płucach. Le- czenie streptomycyną czasami umożliwia w takich przypadkach zastoso- wanie leczenia odmą. To samo dotyczy ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, w której leczenie odmą nie daje dobrych wyników a nawet sprzyja obfitszemu wysiewa- niu się gruzełków w drugim płucu. [patrz też: , rozstanie, wózki dziecięce, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

« Previous Entries