Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Forumini zmienil zupelnie swe zdanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Forumini zmienił zupełnie swe zdanie i w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych ftizjologów, zaczął usilnie zalecać leczenie odmą w naj wcześniejszym okresie choroby. Obecnie nie ulega już wąt- pliwości, że stosowanie odmy leczniczej tylko w gruźlicy ciężkiej i posu- niętej jest wielkim błędem oraz że metoda ta daje najlepsze wyniki- w okresach początkowych. Poza tym jednak poglądy na wskazania do jej stosowania nie są do dziś dnia zgodne. Osobiście sprawę rozstrzygam w każdym przypadku indywidualnie, uwzględniając stopień sił obronnych ustroju, a co do samej sprawy gru- źliczej: 1. jej skłonność do postępowania, w mniejszym stopniu jej rozległość w jednym płucu; 2. zajęcie jednego lub obu płuc; 3. udział opłucnej; 4. zajęcie gruźlicą innych narządów. Leczenie odmą może mieć powodzenie tylko w tych przypadkach, w któ- rych chory ma jeszcze dość sił, odma bowiem jest jedynie czynnikiem sprzyjającym gojeniu się zmian gruźliczych w płucach. Jeżeli siły obronne ustroju są już na wyczerpaniu, to leczenie odmą, wnosząc dodatkowe ob- ciążenie, może nawet szkodzić. Toteż bardzo ciężki stan ogólny chorego, wybitne wyniszczenie i rozleglejsza gruźlica jelit stanowią przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Naczelne wskazanie do leczenia odmą o-płucną stanowią przewlekłe podostre zmiany gruźlicze w płucu z wyraźną skłonnością do postępowania, zwłaszcza do serowacenia i rozpadu z powstawaniem jam. Jamy gruźlicze są oporne na leczenie zachowawcze, jednocześnie zaś stanowią stałe niebezpieczeń- stwo dla chorego i otoczenia. Zwłaszcza dobre wyniki uzyskuje się w Ie- czeniu odmą opłucną przewlekłej gruźlicy płuc włóknisto-serowatej w tych przypadkach, w których dookoła jamy rozpoczęło się już samo- rodne włóknienie i bliznowacenie. Wyniki są tym lepsze, im wcześniej odmę zastosowano, a to dlatego że w początko- wym okresie często nie ma jeszcze zrostów opłucnych, zmiana gruźlicza dotyczy przeważnie jednego płuca i ściany jamy są jeszcze cienkie, sprę- żyste i podatne na ucisk. Odwlekanie w tych przypadkach odmy Ieczni- czej w nadziei, że sprawa uspokoi się i jama zabliźni, mści się bardzo często na dalszym losie chorego. [patrz też: , Zdrowa żywność, ból pleców, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Forumini zmienil zupelnie swe zdanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odmę opłucną wytwarza się zawsze po stronie płuca. ze zmianami roz- leglejszymi i czynniejszymi. Jeżeli po 1-2 tygodniach stan chorego nie poprawia się, zwłaszcza zaś jeżeli sprawa gruźlicza w drugim płucu po- stępuje, to zanim zaniecha się leczenia odmą, należy rozważyć, czy sprawa .. nie da się zatrzymać zastosowaniem odmy po obu stronach. Trzeba mieć także na względzie, że nieliczne ogniska w drugim płucu: nie zawsze są czynne. Zmiany w tym płucu mogą być wyrazem przebytej już gruźlicy płuca, a wtedy również nie są przeszkodą w leczeniu odmą płuca ze zmianami czynnymi, Stąd wynika potrzeba rozstrzygnięcia w każdym przypadku ze zmianami w obu płucach, czy są one czynne w obu płucach. W tym celu podaje się chorego kilkotygodniowemu spostrzeganiu, w czasie którego zwraca się uwagę na objawy opukowe i zwłaszcza osłuchowe w obu płucach oraz wykonuje się serię zdjęć rent- genowskich. Obserwacja 2-4-tygodniowa zwykle wystarcza dla okre- ślenia, czy zmiany w płucu mniej zajętym Są czynne. Przeciwskazania do stosowania odmy opłucnej leczniczej w gruźlicy o b u płuc stanowią: 1. gruźlica w posuniętym okresie z licznymi jamami w obu procach albo ze zmianami bardzo rozległymi) zwłaszcza rozsianymi, 2. gruźlica obu płuc przebiegająca ze znaczną dusznością. Dla zwiększenia w gruźlicy obu płuc skuteczności odmy leczniczej jednostronnej kojarzy się ją z leczeniem higieniczno-dietetycznym . . Przy rozważaniu wskazań do stosowania odmy opłucnej leczniczej należy uwzględnić także stan opłucnej. Zupełne zarośnięcie jamy oplucnej uniemożliwia to leczenie. Nie ma żadnych pewnych objawów, które by pozwalały wnosić o stanie opłucnej. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, Zdrowa żywność, prawo medyczne ]

Comments Off