Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Postaci gruzlicy pluc czysto wysiekowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postaci gruźlicy płuc czysto wysiękowe bez skłonności do blizno- wacenia nie nadają się do leczenia odmą, wskutek bowiem oporności na ucisk obrzmiałej, naciekłej zapalnie tkanki odma uciska przeważnie zdro- we części chorego płuca albo przesuwając śródpiersie – zdrowe płuco. Rozległe, nie zapadające się pod wpływem odmy nacieki serowate ra- czej pogarszają się przy leczeniu odmą. Przewlekłe postaci krwiopochodne- gruźlicy płuc dają powód do stosowania odmy leczniczej rzadko. Nie ma wskazania do tego leczenia w przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, w gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej ani w prze- wlekłej rozlanej gruźlicy prosówkowej płuc. W ostatniej z tych postaci leczenia odmą można próbować chyba tylko w takich przypadkach: w których zmiana gruźlicza w jednym płucu zacznie .przechodzić w zmianę rozpadowo-serowatą. Tak samo przewlekła gruźlica płuc włóknista rozlana nie stanowi wskazania do leczenia odmą. Wszystkie te postaci z wybitną przewagą spraw włóknisto-wytwórczych nadają się do leczenia zachowawczego, przede wszystkim higieniczno- dietetycznego. W gruźlicy płuc włóknistej rozlanej oraz zagęszczającej ograniczonej o leczeniu odmą może być mowa wtedy, gdy sprawa ulega rozleglejszemu serowaceniu i przechodzi w postać rozpadowo-włóknistą. Przeszkodą w stosowaniu odmy w tej postaci jest jednak, prócz wybitnego rozrostu tkanki łącznej w płucach, ta okoliczność, ze sprawa gruźlicza bywa usa- dowiona przeważnie w obu płucach, bardzo często przebiega z rozległymi zrostami opłucnymi oraz znaczną rozedmą płuc i siły obronne chorego są już w większości przypadków poważnie zachwiane. Równoczesna gruźlica oskrzeli stanowi przeciwwskazanie do leczenia odmą opłucną, gdyż powoduje przeistoczenie się odpowiednich jam gruźliczych w jamy balonowato rozdęte. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, firma sprzątająca, powiększanie piersi ]

Comments are closed.