Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Przyspieszenie przyjęcia podstawowej opieki o wysokiej wartości – nowy typ dostawcy w ramach Medicare cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zarówno dane uwierzytelniające NCQA PCMH, jak i kamienie milowe CPCI mogą zawierać kryteria wymagane przez Medicare do udziału. Kategoria APCP może być dostępna dla wszystkich dostawców spełniających wymagania dotyczące kwalifikowalności, raportowania, wydajności i odpowiedzialności. Miałaby ona swoją własną metodę płatności – połączenie opłaty za usługę, miesięczną opłatę za zarządzanie świadczoną opieką przez beneficjenta Medicare oraz możliwość wspólnych oszczędności – podobnie jak w przypadku metody stosowanej w CPCI. Ustanowienie APCP jako kategorii dostawców przyspieszyłoby rozmieszczenie zespołów opiekuńczych (w tym takich pracowników służby zdrowia, jak pielęgniarki, opiekunowie opieki, wychowawcy opieki zdrowotnej, pracownicy socjalni i farmaceuci4) i sprzyjałoby rozwojowi infrastruktury informacyjnej w celu dostarczania skoncentrowanego na pacjencie, skoordynowana podstawowa opieka. Aby zachęcić do szerszego korzystania z tego skoordynowanego modelu opieki, beneficjenci Medicare rejestrujący się w APCP powinni mieć objęte opieką podstawową nie podlegającą odliczeniu i nie mogą płacić za płatności związane z zarządzaniem opieką, wraz ze zmniejszoną koasekuracją (np. 10% zamiast zwykle 20% ) na opiekę specjalistyczną uzyskaną w drodze skierowania z APCP. Uważamy, że połączenie reformy płatności Medicare dla APCP i zachęt finansowych dla beneficjentów do poszukiwania tej formy opieki o wysokiej wartości skłoniłoby większość dostawców usług podstawowej opieki medycznej do przyjęcia transformacji praktyki w celu zapewnienia najlepszych możliwych wyników i doświadczeń pacjentów.5. Bieżące wsparcie dla CMMI piloci i demonstracje mogą pomóc udoskonalić to podejście w czasie, ale nadszedł czas na zaangażowanie się w zaawansowaną opiekę podstawową.
Dziewięć Kompleksowych Inicjatyw Inicjatywy Podstawowej Opieki, które zostaną zrealizowane do końca roku 1. *
. Roczny budżet zawierający wydatki związane ze zmianą praktyki
. Zarządzanie opieką dla pacjentów wysokiego ryzyka – pacjentów z upośledzeniem, stanu i monitorowania ryzyka pacjenta, usług zarządzania opieką, personelu i planów zarządzania opieką
. Dostęp pacjentów 24/7 do lekarzy lub pielęgniarek, z dostępem do dokumentacji medycznej w czasie rzeczywistym
. Ocena i poprawa doświadczenia pacjenta na podstawie ankiet pacjentów lub poradni dla pacjentów i rodzin
. Wykorzystanie danych w celu usprawnienia, w tym co najmniej kwartalnego obliczania i raportowania danych dotyczących jakości i środków utylizacji
. Koordynacja opieki, w tym szybka komunikacja dotycząca wizyt w oddziałach ratunkowych, przyjęć do szpitala i zwolnień lekarskich, pojednania leków i specjalistycznych skierowań
. Wspólne podejmowanie decyzji, w tym korzystanie z pomocy decyzyjnych dla warunków o wysokim priorytecie
. Udział w społeczności uczącej się i dzielenie się wiedzą, narzędziami i wiedzą
. Znaczące korzystanie z technologii informacyjnej na temat zdrowia, w tym wymogi dotyczące spotkań dla programów rozwojowych EHR Etapu
* Z centrów usług Medicare i Medicaid (http://innovation.cms.gov/Files/x/CPC_PracticeSolicitation.pdf). EHR oznacza elektroniczną kartę zdrowia.

Finansowanie i ujawnianie informacji
Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy American Board of Internal Medicine.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został opublikowany 18 grudnia 2013 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z American Board of Internal Medicine, Philadelphia (RJB); i Roger C
[więcej w: medicus jawor rejestracja, stomatolog warszawa mokotów, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Przyspieszenie przyjęcia podstawowej opieki o wysokiej wartości – nowy typ dostawcy w ramach Medicare cd”

  1. Kuba Says:

    Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

  2. Mr. 44 Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdjęcie zębów[...]

  3. Jagoda Says:

    Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol medicus jawor rejestracja stomatolog warszawa mokotów