Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Przyspieszenie przyjęcia podstawowej opieki o wysokiej wartości – nowy typ dostawcy w ramach Medicare

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dwupartyjna, dwuizbowa propozycja Senackiego Komitetu Finansowego i Komitetu ds. Wdów i Środków, mająca na celu uchylenie i zastąpienie formuły Medicare o stałej stopie wzrostu (SGR) dla lekarzy, zaczęłaby reformować wypłatę usługodawcy w celu nagradzania opieki o wysokiej wartości.1 Wymaga ona zastąpienia SGR z 10-letnim zamrożeniem na poziomach opłat dla lekarzy, a począwszy od 2016-2017 zapewniałaby 5% premię dla lekarzy, którzy otrzymują znaczną część swoich dochodów za pośrednictwem alternatywnego modelu płatności, takiego jak medyk home (PCMH), odpowiedzialną organizację opiekuńczą lub system płatności pakietowych. Propozycja Senatu Finansów-Domów i Środków wspierałaby ciągły ruch w kierunku zaawansowanej praktyki podstawowej opieki zdrowotnej (APCP). Silniejsza podstawowa opieka zdrowotna jest ważnym celem polityki, ponieważ podstawowe procedury opieki, które zostały przeprojektowane w celu zapewnienia opieki skoncentrowanej na pacjencie, są uważane za podstawę systemu opieki zdrowotnej o wysokiej wydajności. Oceny wczesnych doświadczeń z zaawansowaną ofertą podstawowej opieki oferują systematyczne dowody pozytywnego wpływu na świadczenie usług profilaktycznych, doświadczenie lekarzy i personelu oraz częstość wizyt w oddziałach ratunkowych.
Chociaż proponowana reforma płatności lekarzy Medicare jest ważnym krokiem we właściwym kierunku, uważamy, że potrzebne jest śmielsze podejście, aby przyspieszyć przyjęcie APCP. Proponujemy, aby Medicare przyjęła APCP jako nową kategorię dostawców, z własnymi standardami kwalifikowalności i odpowiedzialnością za wyniki w zakresie wyników pacjentów, opieki i wykorzystania zasobów, powiązane z nowym podejściem do płatności.
Ponieważ decydenci nie mogą znaleźć dróg, by przyspieszyć transformację do wysokowartościowych modeli zaawansowanej podstawowej opieki zdrowotnej, rzucają wyzwanie dwóm rzeczom: brak jasnej definicji modelu klinicznego, który próbują stworzyć, oraz potrzeba przekształconych praktyk dla biznesu do wdrożenia. Obecne podejścia do wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej zawarte w ustawie o przystępnej cenie zostały skoncentrowane na zwiększeniu zwrotu kosztów opieki podstawowej (np. Zwiększenie płatności Medicare za podstawową opiekę o 10%), a proponowane ostatnie zmiany w zasadach płatności na 2014 r. Obejmują nowe formy niezwiązane z wizytą kody (np. w przypadku usług zarządzania opieką i koordynacji opieki), z których mogą korzystać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a także inni lekarze świadczący te usługi. Chociaż te zmiany kierują zwiększone zasoby na opiekę podstawową, nie powodują transformacji praktyki w żaden konkretny model kliniczny.
Nasza proponowana nowa kategoria APCP będzie najlepiej postrzegana jako pakiet usług dostarczanych przez zespół wykorzystujący platformę technologiczną zaprojektowaną do wspierania różnych działań opartych na odwiedzinach i niezwiązanych z wizytą, a nie jako dyskretną usługę kognitywną oferowaną przez lekarzy. Wysiłki mające na celu przeszczepienie tego nowego pakietu usług na istniejące praktyki podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opłat za płatność za usługi oparte na wizytach zawsze będą stanowić wyzwanie, ponieważ znaczna część tego, co politycy chcą uzyskać w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększa koszty związane z istniejącą podstawową opieką medyczną bez oferowania wszelkie odpowiadające im źródła przychodów na wsparcie tych działań. W przypadku rozdrobnionego systemu płatności, jeśli każdy płatnik określa inny zestaw usług i różne metody płatności, krajowe tempo rzeczywistej transformacji praktyki będzie niedopuszczalnie niskie.
Będąc standardowym pośrednikiem w płatnościach, Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowych modeli płatności dla nowych usług
[przypisy: zioła na wątrobę i trzustkę, medicus jawor rejestracja, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Przyspieszenie przyjęcia podstawowej opieki o wysokiej wartości – nowy typ dostawcy w ramach Medicare”

  1. Bartłomiej Says:

    mam wskazanie lekarza neurologa

  2. Commando Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opieka w domu[...]

  3. Hubert Says:

    Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol medicus jawor rejestracja zioła na wątrobę i trzustkę