Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Rozpoznanie. Przypadek ten nalezy porównac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Przypadek ten należy porównać z poprzednim. Okaże się, że taki sam zespół psychotyczny paranoidalny wywołany został przez czynniki etiolo- giczne różne, a nawet przeciwstawne. W poprzednim przypadku czynnikiem cho- robotwórczym była niedomoga tarczycy, w tym przypadku właśnie jej nadczynność lub też czynnik toksyczny, mianowicie zatrucie metylotiouracylem, albo sprzężenie obydwóch tych czynników organicznych. Jak w poprzednim przypadku tak i w tym psychoza paranoidalna miała charakter epizodyczny i przeminęła samorzutnie, jak to często bywa w przypadkach zespołów psychotycznych czynnościowych. Jak w poprzednim przypadku tak i tutaj psychoza ta miała cechy ostrego zespołu schizofrenoidalnego, tzn. wyrosła nie na podłożu swoistego, przewlekłego procesu schizofrenicznego, lecz na podłożu innego uszkodzenia tkanki mózgowej. Czynnoś- ciowy zespół psychotyczny w obydwóch przypadkach minął doszczętnie, tzn. bez jaKichkolwiek ubytków schizofrenicznych. W pierwszym przypadku organiczne pod- łoże, wywołane przez długotrwałe działanie niedoboru hormonu tarczycowego, pozo- stawiło trwale ubytki o charakterze psycheorganicznym. W drugim przypadku, gdzie i nadczynność tarczycy stosunkowo szybko została wyrównana,. i działanie zatrucia lekiem było krótkotrwałe i odwracalne, sprawa mogła być wyleczona doszczętnie, tzn. obydwa składniki złożonego obrazu klinicznego, zarówno organiczny, jak i czyn- nościowy, zostały usunięte, zresztą bez rękojmi co do nawrotu. [podobne: , Depilacja laserowa, domowe sposoby na trądzik, biustonosze do karmienia ]

Comments are closed.