Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Tytoń 21 – Idea, której nadejdzie czas ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W związku z tym odnosi się do ważnej przyczyny, dla której – jak krytycy podkreślają – istniejące ograniczenia wiekowe nie wyeliminowały skutecznie palenia wśród dzieci. Nadal istnieje perspektywa dokonywania zakupów na różnych liniach jurysdykcyjnych, ale osoby małoletnie nie są bardzo mobilną populacją, która może z łatwością przekraczać granice w przypadku regularnych zakupów. Chociaż osoby już uzależnione mogą być do tego odpowiednio zmotywowane, zwiększenie kosztów transakcyjnych związanych z uzyskiwaniem wyrobów tytoniowych może zmniejszyć codzienną konsumpcję wśród zwykłych użytkowników i zniechęcić innych do rozpoczynania palenia. Ochrona młodszych nastolatków jest kluczowym celem, ale często pomijany jest fakt, że 31% palaczy przechodzi na codzienne palenie we wczesnej dorosłości3. W tej grupie praktyczne koszty zwiększenia używania tytoniu zmieniają się z nieznacznych na znaczne zgodnie z prawem Tytoniu 21.
Stawianie kolejnych barier w używaniu tytoniu wśród nastolatków jest szczególnie istotne w świetle ewoluujących neuronaukowych dowodów na to, że mózg nastolatków ma zwiększoną podatność na uzależniające właściwości nikotyny.3 Podczas gdy ludzie wciąż eksperymentują z używaniem tytoniu i zanim zdają sobie sprawę z własnych nałogu, przechodzą proces, w którym najpierw chcą, a następnie pragną, a następnie potrzebują nikotyny. Kiedy już znajdą się w potrzebie, często nie są w stanie odejść. Badania sugerują, że nastolatkowie mogą bardzo szybko uzależnić się od nikotyny przy niższym poziomie konsumpcji niż dorośli; że ulegają one zmianom w strukturze i funkcji mózgu, co czyni je bardziej podatnymi na uzależnienie od nikotyny i innych substancji w perspektywie długoterminowej; i że mogą być mniej wrażliwi niż dorośli na terapię zastępczą nikotyną.3 Większa impulsywność i podejmowanie ryzyka nastolatków prowadzi również do zniesienia potencjalnych konsekwencji eksperymentów i używania tytoniu. Tendencje te stawiają młodych ludzi na wysokim ryzyku uzależnienia, co jest silnym przeciwdziałaniem sprzeciwom związanym z paternalistyczną ingerencją w wolny wybór.
Obciążenia związane z nowymi regulacjami należy dokładnie rozważyć, ale ustawy dotyczące tytoniu 21 nie nałożyłyby poważnych nowych kosztów przestrzegania przepisów. Przepisy FDA już teraz wymagają, aby sprzedawcy wyrobów tytoniowych sprawdzali identyfikację osób, które chcą kupić produkty tytoniowe, które wydają się mieć mniej niż 27 lat. Sklepy z napojami i inne sklepy sprzedające napoje alkoholowe już teraz wymuszają minimalny wiek zakupu alkoholu wynoszący 21 lat. Detaliści i producenci wyrobów tytoniowych obawiają się, że przepisy dotyczące tytoniu 21 będą oznaczać utracone przychody ze sprzedaży, ale nigdy nie było to mocnym argumentem za zezwoleniem na sprzedaż śmiercionośnego produktu młodym ludziom. Wreszcie koszty egzekwowania dla rządu są w pewnym stopniu kompensowane przychodami generowanymi z grzywien.
Jedną przeszkodą na drodze do pomyślnego wdrożenia przepisów dotyczących tytoniu 21 jest perspektywa niepełnego przestrzegania przepisów przez sprzedawców detalicznych. Zgodność z 18-letnim minimum była zmienna, a interwencje mające na celu zwiększenie zgodności miały mieszany sukces.5 Niektórzy sprzedawcy detaliczni mogą okazać się jeszcze bardziej niechętni przestrzeganiu przepisów Tobacco 21, szczególnie w trudnych czasach gospodarczych, ponieważ podkopali już zmniejszoną sprzedaż dochody i brak postrzeganej moralnej siły praw, które wyraźnie mają na celu ochronę dzieci.
Badania wykazują, że zakres, w jakim ograniczenia dostępu zmniejszają częstość palenia wśród młodych ludzi, zależy od siły, z jaką władze je egzekwują.5 Silne zachęty do działań w zakresie egzekwowania prawa można zapewnić za pomocą mechanizmów, takich jak poprawka dotycząca synów, która stanowi część federalne dotacje blokowe od Agencji ds. Nadużywania Substancji i Usług Psychiatrycznych uzależnione są od gotowości państw do przyjęcia polityki ograniczającej sprzedaż tytoniu nieletnim i wykazania wysokiego poziomu zgodności z tymi przepisami.
Zbliżający się raport FDA do Kongresu dotyczący wpływu podwyższenia minimalnego wieku sprzedaży tytoniu na zdrowie publiczne może już wkrótce ustanowić prawodawstwo dotyczące tytoniu 21 w agendzie federalnej
[patrz też: peticado, fridomia, sok z czarnego bzu przepis ]

Tags: , ,

No Responses to “Tytoń 21 – Idea, której nadejdzie czas ad”

  1. Marianna Says:

    Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

  2. Nataniel Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: foreverslim[...]

  3. Osprey Says:

    wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

Powiązane tematy z artykułem: fridomia peticado sok z czarnego bzu przepis