Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

U osób wyniszczonych, oddzialujacych na,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U osób wyniszczonych, oddziałujących na, lekkie już nacierania skóry uczuciem osłabienia, pogorszeniem snu itp., nacierań nie stosuje się. Nie uciekamy się u takich osób także do kąpieli ze słodkiej wody z dodat- kiem soli kuchennej lub bez niej. Natomiast ograniczamy się do obmy- wania ciała dla utrzymania go w czystości i usuwania podrażnienia skóry przez rozkładające się składniki potu. Roliier wprowadził do lecznictwa gruźlicy leczenie słońcem (heliotherapia). Doświadczenie poucza, że ta metoda, stosowana w po- staci kąpieli słonecznych lub naświetlaniem lampą kwarcową, daje dobre wyniki – zwłaszcza w klimacie górskim – w gruźlicy kostno-stawowej i w gruźlicy węzłów chłonnych, natomiast jest bardzo niebezpieczna w czynnej gruźlicy płuc, szczególnie przebiegającej z jamami. Już jednorazowe naświetlenie słońcem lub lampą kwarcową często wystarcza, by u chorego z czynną gruźlicą płuc wywołać wzrost gorączki, krwotok płucny i inne objawy płucne, świadczące o za- ostrzeniu choroby, a nawet przejście choroby w ostrą gruźlicę prosów- kową. Przyczyną szkodliwego działania kąpieli słonecznych oraz naświet- lania lampą kwarcową są promienie pozafiołkowe. O szkodliwości bez- pośredniego działania słońca należy pamiętać także podczas przechadzek leżakowania. Dodatnie działanie kąpieli słonecznych oraz naświetlań lampą kwar- cową w gruźlicy płuc spostrzega się tylko w przypadkach niedaleko po- suniętych, przebiegających łagodnie z jawną skłonnością do samorzut- nego wyzdrowienia, i to tylko w tym okresie, gdy ogólna ciepłota ciała jest już prawidłowa i świeżych ognisk grużliczych nie ma, a ogniska daw- niejsze znacznie się podgoiły. I w tych jednak przypadkach stosować to leczenie należy bardzo ostrożnie. Najmniejsze już gorączkowe wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała, pogorszenie stanu podmio- towego w postaci osłabienia, pogorszenia snu itp. nakazuje przerwać to leczenie. Przy stosowaniu kąpieli słonecznych wystawia się na słońce początkowo na kilka. minut tylko kończyny osłaniając głowę, dopiero w dalszym toku leczenia poddaje się. ,działaniu słońca stopniowo brzuch, pośladki i barki pozostawiając zawsze osło- nioną klatkę piersiową i głowę. Po kąpieli powinien chory pozostawać w łóżku lub na leżaku 72-1 godzinę. Wyniki ostrożnego leczenia odpowiednio dobranych przy- padków bywają czasami dobre, zwłaszcza u dzieci (Armand-DeLille). Prócz zahartowania ciała szybko osiąga się poprawę ogólnego stanu i od- żywienia chorego. [hasła pokrewne: , olej lniany, przydomowe oczyszczalnie, Studnie głębinowe ]

Comments are closed.