Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Udoskonalanie klinicznych środowisk edukacyjnych dla przyszłych lekarzy ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wczesne wyniki wizyt na miejscu CLER sugerują, że wiele klinicznych środowisk uczenia się GME nie zapewnia niezbędnego kontekstu praktyki opartego na systemach dla doświadczenia klinicznego mieszkańców. Do czasu rozpoczęcia programu CLER, ACGME zakładało, że programy szkoleniowe były oparte na środowiskach, w których kompetencje wymagane w szkoleniu GME były rutynowo stosowane w opiece klinicznej. Dotychczasowe doświadczenia programu CLER sugerują, że założenie to było optymistyczne. Ogólna jakość specjalnych programów GME przewidzianych w programach akredytowanych przez ACGME wydaje się spełniać specjalistyczne standardy akredytacji. Jednak te programy szkoleniowe zwykle istnieją jako silosy w ich klinicznych środowiskach, dając mieszkańcom ograniczoną ekspozycję na innych członków zespołu opieki, ponieważ dowiadują się o bezpieczeństwie pacjentów, jakości opieki i innych obszarach zainteresowania programu CLER.
Tradycyjne techniki dydaktyczne mające na celu zapoznanie uczestników z koncepcjami i oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów, jakości, zmian w opiece, zarządzania zmęczeniem, nadzoru i profesjonalizmu – sześć obszarów ocenianych przez program CLER – są konieczne, ale niewystarczające, aby zapewnić, że stażyści rozwijają kompetencje w tych dziedzinach. obszary. Godzina orientacji lub program edukacji online – najczęściej stosowane narzędzia edukacyjne – mogą zapewnić podstawową wiedzę na temat funkcji bezpieczeństwa pacjentów i poprawy jakości, ale nie sprzyjają odpowiedniemu rozwojowi umiejętności, których lekarze potrzebują, aby rozwiązywać problemy w zakresie klinicznym. środowisko. Niektóre programy zgłaszają, że spełniają potrzeby szkoleniowe poprzez symulowane szkolenie zespołu i badania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem pacjentów. Uważamy, że symulacja powinna być postrzegana jedynie jako pośredni krok w kierunku zdobywania umiejętności i obserwowanej aplikacji. Tylko konsekwentne bezpośrednie zaangażowanie w systemy poprawy bezpieczeństwa i jakości w kontekście zapewnienia opieki nad pacjentem w klinicznym środowisku uczenia się zapewni stażystom niezbędne doświadczenie w celu osiągnięcia kompetencji.4 Czyny przemawiają głośniej niż słowa w GME; filozofia rób tak, jak to mówię, nie jak ja , która jest ukryta w źle zaprojektowanym klinicznym systemie dostarczania, jest nieodpowiednią odpowiedzią ze strony wydziału i przywództwa instytucjonalnego.
Powierzchowna analiza może sugerować, że problem ten można rozwiązać dzięki ulepszonej regulacji GME. Jednak prawdziwym wyzwaniem zidentyfikowanym przez program CLER jest to, że kierownictwo naszych instytucji dydaktycznych musi być bardziej zaangażowane nie tylko w programy GME, ale także w wysiłki mające na celu zapewnienie, że opieka zapewniona w środowisku klinicznym jest zarówno wysoka, jak i bezpieczna. Wsparcie edukacji w praktyce opartej na systemach wymaga kierownictwa na najwyższym poziomie przywództwa w każdej instytucji szkoleniowej.
Program CLER opiera się wyłącznie na sekwencyjnej ocenie kształtującej instytucje. Podczas każdej wizyty liderzy instytucjonalni otrzymują bezpośrednie informacje zwrotne na temat skuteczności swoich programów jako miejsca do nauki praktyki medycznej w sześciu obszarach tematycznych. Zespół CLER będzie odwiedzał każdą witrynę kliniczną co 18 do 24 miesięcy, aby ocenić postęp. Oczekiwania ACGME są takie, że sprzężenie zwrotne doprowadzi do poprawy. Z biegiem czasu połączona wiedza z tych wizyt zostanie wykorzystana do udoskonalenia oczekiwań i ewentualnego zmodyfikowania instytucjonalnych standardów akredytacyjnych ACGME.
W dniu 27 stycznia 2014 r. ACGME przedstawił pierwszą syntezę oczekiwań, dokument CLER Pathways to Excellence . Ten dokument opiera się na doświadczeniu programu CLER w pierwszym roku, w połączeniu z przeglądem opublikowanej literatury na ten temat. kompetencji instytucjonalnych
[patrz też: medicus jawor rejestracja, nfz skierowania do sanatorium kontakt, gabinet medycyny estetycznej wrocław ]

Tags: , ,

No Responses to “Udoskonalanie klinicznych środowisk edukacyjnych dla przyszłych lekarzy ad”

  1. Franciszek Says:

    Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

  2. Vagabond Warrior Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: najlepsze aminokwasy[...]

  3. Patrycja Says:

    skarżę się od paru lat na bóle głowy

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław medicus jawor rejestracja nfz skierowania do sanatorium kontakt