Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

W przebiegu schizofrenii przewleklej oznacza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przebiegu schizofrenii przewlekłej oznacza to wówczas zaostrzenie podsta- wowego procesu, a jeżeli nawroty takie częściej występują, to równa się to przebiegowi choroby w posuwach, czyli skokach. Natomiast zespół hebefre- niczny na podłożu nieswoistej sprawy podstawowej pozwala na rokowanie pomyślne. Może on ustąpić pO wyleczeniu cierpienia podstawowego albo i znacz- nie wcześniej, rzadziej tylko utrzymuje się nadal, chociaż i wówczas jest z za- sady uleczalny. Rozpoznanie. Znamienne niedostosowanie afektu z objawami rozszcze- pienia zarówno wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, jak i w ich wzajemnych stosunkach oraz w stosunku do otoczenia, autyzm, dereizm, za- . chowanie kpiarsko-błazeńskie, zanik uczuciowości wyższej z brakiem dystansu, rozkojarzeme, ambiwalencja z paratymią i paramimią stwarzają razem obraz tak typowy, że rozpoznanie tylko wyjątkowo może budzić wątpliwości. Pewne znaczenie ma wczesny wiek występowania tego ostrego zespołu, jednak nie bezwzględne. Różnicowanie z manią opiera się głównie na analizie właściwości afektywnych: tam syntonia, tu brak łączności afektywnej, tam “zrozumialość” odczynów afektywnych, tu nieobliczalność, kapryśność, patos, fałszywa gra, tam przyśpieszony tok myślenia aż do gonitwy myśli i słowotoku, tu rozkoja- rzenie przy mekoniecznie przyśpieszonym toku myślenia, luźnych logicznie, sprzecznych urojeniach drugoplanowych, tam wzmożone samopoczucie z eks- pansją życiową, tu pozerskie urojenie wielkościowe z nieróbstwem, tam nigdy nie ma omamów, tutaj mogą. się zdarzyć, tam osobowość w swej strukturze nie naruszona, tutaj daleko posunięte jej rozprzężenie. Zdarzają się czasem trudności rozpoznawcze przy różnicowaniu z histerią. Omówimy je przy opi- sie tej ostatniej jednostki. Jeszcze większe trudności może sprawiać organiczna mOTia, zwłaszcza gdy objawy neurologiczne są nieuchwytne, jak np. przy guzie płatów czołowych. Zagadnienia te również omówimy później. [hasła pokrewne: , implanty zębów, infekcje intymne, deratyzacja warszawa ]

Comments are closed.