Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Wytwarzanie oraz pierwsze dopelnianie odmy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wytwarzanie oraz pierwsze dopełnianie odmy należy wykonywać w zakładzie leczniczym, tak by chory pozostał po zabiegu przez pewien czas – 7-10 dni – pod stałym dozorem lekarza. Podczas zabiegu układa się chorego najczęściej na boku zdrowym pod- kładając pod ten bok poduszkę dla wypuklenia nakłuwanego między- żebrza. Lepiej jednak obchodzić się bez podkładania, ponieważ zwiększa ono ruchy oddechowe płuca chorego wskutek większego rozszerzenia po tej stronie klatki: piersiowej przy używaniu wałka lub poduszki. Głowa chorego leży nieco niżej od poziomu klatki piersiowej, rękę po chorej stronie odsuwa się ku- przodowi i ku górze – najlepiej tak, by dłoń opierała się o czoło chorego. Miejsce wkłucia oznacza się po do- kładnym zbadaniu chorego. Powinno ono leżeć najwyżej, by powietrze gromadziło się przede wszystkim dookoła- końca igły, przez to odsuwało od niej płuco i chroniło płuco od zranienia. Miejsce nakłucia powinno też odpowiadać zdrowej części płuca. Niestety badanie kliniczne i radiolo- giczne co do tego nieraz zawodzi: pomimo jawnego odgłosu opukowego, dobrej ruchomości dolnych granic płuca i prawidłowych objawów osłu- chowych, obie blaszki opłucne mogą być zrosłe., tak iż odma wy-tworzyć ioię nie da, i na odwrót tam, gdzie wszystko przemawia za zrostami opłucnymi, nawet rozległymi, gdzie odpowiednia polowa klatki piersio- wej jest nawet zapadnięta, nieraz bardzo łatwo wytwarza się odmę, na- wet całkowitą. Czasami, by wytworzyć odmę, trzeba uciekać się do kilku wkłuć w różnych miejscach. Pierwsze wkłucie wykonuje się najczęściej w przedniej lub w środko- wej linii pachowej w V-VII międzyżebrzu, gdyż tutaj mięśnie są mniej rozwinięte a zrosty opłucne – rzadkie. W razie niepowodzenia w tych międzyżebrzach próbuje się wytworzyć odmę wkłuwając igłę w tylnej linii pachowej w VII-IX międzyżebrzu, tutaj jednak igła musi przejść przez znacznie grubszą warstwę mięsną. W niektórych przypadkach może zajść potrzeba wkłucia igły nawet w I-II międzyżebrzu w linii środkowej obojczykowej. Dla uniknięcia zranienia naczyń krwionośnych międzyżebrowych nakłuwa się międzyżebrze tuż nad górnym brzegiem dolnego żebra, ponieważ naczynia międzyżebrowe przebiegają w międzyżebrzach o 1-3 mm poniżej dolnego brzegu żebra. Na wszelki, przypadek trzeba mieć w pogotowiu olejek kamforowy (oleum camphoratum) w ampułkach po 2 ml lub 20ro kofeinowy bedźwi- nian sodu (coffeinum natriobenzoicum) w ampułkach po 1 ml, nalewkę kozłka i maszynkę faradyczną. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, olejek kokosowy na włosy, odwrócona osmoza ]

Comments are closed.