Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zakaz handlu tłuszczem – rozporządzenie w sprawie żywności i długotrwałe zdrowie ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

W pierwszej kolejności agencja zajmowała się tłuszczami trans, wymagając ujawnienia zawartości tłuszczów trans w żywności na etykietach żywieniowych, począwszy od 2006 r. Producenci żywności sformułowali niektóre produkty spożywcze, aby zmniejszyć lub wyeliminować tłuszcze trans, tym samym unikając konieczności deklarowania tego jako składnika, ale badania wykazali, że niektóre subpopulacje nadal mają wysokie spożycie z powodu stosowania produktów opartych na tłuszczach trans, takich jak margaryna i wysoko przetworzona żywność, takich jak niektóre wypieki, które mogłyby być wytwarzane z alternatywnymi źródłami tłuszczu.2 Częściowo uwodornione oleje zostały uznane za bezpieczne przez przemysł spożywczy i są stosowane w żywności na podstawie tej klasyfikacji. Jednak FDA ma prawo wydać zawiadomienie, w którym proponuje się stwierdzenie, że substancja nie jest ogólnie uznawana za bezpieczną (GRAS) iw związku z tym podlega dalszym regulacjom.4 W 2013 r. FDA ustaliła, że dłużej naukowcy zgadzają się, że częściowo uwodornione oleje są bezpieczne dla ich zamierzonego zastosowania w żywności, podjęły wstępną decyzję, że nie są już GRAS pod jakimkolwiek warunkiem użycia w żywności i wystosowały prośbę o komentarze na temat jej propozycji.
Oczekuje się, że FDA usunie status GRAS dla częściowo uwodornionych olejów i sklasyfikuje je jako dodatki do żywności . W przeciwieństwie do składników GRAS, dodatki do żywności nie są uważane za bezpieczne i dlatego wymagają zatwierdzenia przed wprowadzeniem na rynek.5 W rezultacie producenci nie będą już mogli do sprzedaży częściowo uwodornionych olejów bezpośrednio lub wykorzystania ich jako składników w produktach spożywczych. Działanie FDA miałoby zastosowanie do pakowanych produktów spożywczych znalezionych w sklepach, ale miałoby również szerszy zasięg. Władze stanowe i lokalne mają podstawowe uprawnienia do regulowania restauracji, ale niezależnie od ich działania, częściowo uwodornione oleje spożywcze nie byłyby już dopuszczone do sprzedaży.
Inne składniki żywności, takie jak dodane cukry, sól, kofeina i tłuszcz nasycony, mogą być również kierowane przez rząd, wykorzystując tłuszcz trans jako precedens. FDA ma prawo wymagać etykietowania składników, takich jak dodane cukry i kofeina, i może ustanowić bezpieczne progi do stosowania dzięki swemu autorytetowi w celu wyeliminowania problematycznych składników. Podobnie jak w przypadku tłuszczów trans, mechanizm prawny otwarty dla agencji regulującej skład żywności ma na celu usunięcie statusu GRAS i zadeklarowanie składnika jako dodatku do żywności. Na przykład FDA nadaje teraz GRAS status kofeiny do ilości zwykle dodawanej do napojów typu cola, ale może ponownie rozważyć ten próg, rzucić wyzwanie producentom takich produktów, jak napoje energetyczne, którzy ustalili, że kofeina jest bezpieczna na znacznie wyższych poziomach i ostatecznie uregulować ilość kofeiny dozwolonej w produktach.
To, czy państwa mają autorytet w tych kwestiach, jest ważnym pytaniem. Prawo federalne nie nakłania wyraźnie państw do dokonywania własnych ustaleń dotyczących statusu GRAS. Jednak państwo podejmujące taką akcję może stać w sprzeczności z prawem federalnym i być narażone na wyzwania prawne oparte na argumentach, na przykład, że działania państwa są uprzedzane przez prawo federalne. Państwa mają uprawnienia do wykorzystywania swoich uprawnień policyjnych do uchwalania przepisów skierowanych do zakładów gastronomicznych, takich jak restauracje, w celu wspierania zdrowia publicznego
[podobne: protezy bezklamrowe, u lekarza po angielsku, poradnia psychologiczna bielany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: poradnia psychologiczna bielany protezy bezklamrowe u lekarza po angielsku