Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zasade leczenia oszczedzaniem chorego stosuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zasadę leczenia oszczędzaniem chorego stosuje się w postaciach ostrych gruźlicy, podczas zaostrzeń gruźlicy przewlekłej i w gruźlicy z jawną przewagą spraw wysiękowych. Leczeniem tym dążymy do zwięk- szenia nieswoistej odporności chorego ustroju. Maże to pociągnąć za sobą korzystną zmianę w oddziaływaniu ustroju na toczącą się w nim spra- wę chorobową. Zmiana polega na zacichaniu fazy wysiękowej i wyraź- nym występowaniem fazy wytwórczej ze skłonnością do bliznowace- nia tkanki łącznej, rozwijającej się dookoła ogniska gruźliczego. Gdy to już nastąpi, dopiero wtedy nastaje odpowiednia chwila dla ostrożnego leczenia bodźcowego, które ma za zadanie wywoływać odczyny za- palne dookoła ognisk gruźliczych. Cała trudność leczenia polega na wy- borze odpowiedniej chwili dla zastosowania bodźca oraz na znalezieniu takiej jego dawki, która by wywoływała u danego chorego odczyn ła- godny. Tutaj prawdopodobnie leży przyczyna, że ten sam bodziec lecz- niczy w jednych przypadkach pomaga, a w innych zupełnie zawodzi. Odczyny, o których mowa, stwierdzono w czasie leczenia różnymi prze- tworami tuberkuliny: hetolem, dioradenem cyjankiem złota, przetworami kreozotu, oklepywaniem klatki piersiowej, ssącą maską Kulina wywołującą przekrwienie płuc przez utrudnianie wdechu bez utrudnienia wydechu, sztuczną odmą oplucną itd. Ciekawe spostrzeżenia poczyniono w tym kierunku podczas leczenia gruźlicy płuc kumysem w stepach ZSRR. Przez dłuższy czas tłumaczono skuteczność tego lecze- nia tym, że chory pijąc kumys wprowadza do ustroju dużo pokarmu po- żywnego i łatwo przyswajalnego. Takiemu ujęciu jednak przeczy to, że wybitnej poprawie w stanie ogólnym oraz w stanie płuc często nie towa- rzyszy przybytek wagi ciała chorych. Natomiast stwierdza się u wielu cho- rych podczas leczenia kumysem mierny odczyn miejscowy (wzmożenie kaszlu, zwiększenie ilości plwociny, pojawienie się rzężeń albo zwiększe- nie ich liczby), a nawet ogólny w postaci lekkiego wzrostu gorączki. Działanie lecznicze kumysu naj prawdopodobniej należy przypisać temu właśnie odczynowi. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, odżywki do rzęs, opieka medyczna ]

Comments are closed.