Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

ZESPÓŁ KATATONICZNY.

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

ZESPÓŁ KATATONICZNY. Rozróżniamy dwie postacie tego zespołu: hipokinetyczną (akinetyczną) i hiperkinetyczną. Obie mają tę wspólną cechę, że osią objawów tych czy tamtych są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. W pierwszej postaci napęd jest zmniejszony poprzez wszystkie stopnie aż do zupełnego zaniku, w drugiej natomiast dochodzi do jego wzmożenia, czasem aż od ostatecznych granic. Widać tu więc dwa antagonistyczne kierunki chorobliwych wychyleń napędu psychoruchowego: in minus oraz in plus. Podział na dwie postacie zespołu katatonicznego nie ma bynajmniej znaczenia absolutnego. Raczej chodzi tutaj o praktyczne rozróżnienie przewagi jednych lub drugich zespołów objawowych. Przy statycznym ujmowaniu doświadczeń klinicznych stwierdza się w danym okresie albo jedną postać, albo drugą, ale gdy rozważymy proces w rozwoju dynamicznym, to stwierdzimy, że ten sam chory miewał w różnych okresach życia raz objawy hiperkinetyczne, kiedy indziej hipo- lub akinetyczne. Zdarza się też często, że chory w osłupieniu katatonicznym nagle zerwie się i przejawia nawet przez dłuższy czas objawy podniecenia psychoruchowego, aby po jakimś czasie znowu zapaść w stan zahamowania. Rozróżnienie to ma więc znaczenie czysto orientacyjne. Zespół katatoniczny wikła się często z katalepsją, którą ze względu na jej odmienną genezę omówimy osobno. Tak jak zespół hebefreniczny, tak i ten występuje albo na podłożu schizofrenii przewlekłej, albo na nieswoistym podłożu rozmaitego pochodzenia. W pierwszym przypadku trwać może bardzo długo albo w razie ustąpienia wielokrotnie nawracać, tworząc w posuwach zaostrzenia przewlekłego, podstawowego procesu schizofrenicznego. Cofa się albo równocześnie z podstawowym cierpieniem, albo wcześniej, niekiedy trwa nawet długo po jego przeminięciu. Zespół katatoniczny uwarunkowany nieswoiście daje rokowanie pomyślne. [patrz też: stacja dializ, poradnia psychologiczna bielany, leczenie w komorze hiperbarycznej cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie w komorze hiperbarycznej cena poradnia psychologiczna bielany stacja dializ