Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

ZESPOL KATATONICZNY Rozrózniamy dwie postacie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATATONICZNY Rozróżniamy dwie postacie tego zespołu: hipokinetyczną (akinetyczną) i hi- perkinetyczną. Obie mają tę wspólną cechę, że osią objawów tych czy tam- tych są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. W pierwszej postaci napęd jest zmniejszony poprzez wszystkie stopnie aż do zupełnego zaniku, w drugiej natomiast dochodzi do jego wzmożenia, czasem aż od ostatecznych granic. Widać tu więc dwa antagonistyczne kierunki chorobliwych wychyleń napędu psychoruchowego: in minus oraz in plus. Podział na dwie postacie zespołu katatonicznego nie ma bynajmniej znacze- nia absolutnego. Raczej chodzi tutaj o praktyczne rozróżnienie przewagi jed- nych lub drugich zespołów objawowych. Przy statycznym ujmowaniu doświad- czeń klinicznych stwierdza się w danym okresie albo jedną postać, albo drugą, ale gdy rozważymy proces w rozwoju dynamicznym, to stwierdzimy, że ten .sam chory miewał w różnych okresach życia raz objawy hiperkinetyczne, kiedy indziej hipo- lub akinetyczne. Zdarza się też często, że chory w osłupieniu katatonicznym nagle zerwie się i przejawia nawet przez dłuższy czas objawy podniecenia psychoruchowego, aby po jakimś czasie znowu zapaść w stan za- hamowania. Rozróżnienie to ma więc znaczenie czysto orientacyjne. Zespół katatoniczny wikła się często z katalepsją, którą ze względu na jej odmienną genezę omówimy osobno. Tak jak zespół hebefreniczny, tak i ten występuje albo na podłożu schizofrenii przewlekłej, albo na nieswoistym podłożu rozmai- tego pochodzenia. W pierwszym przypadku trwać może bardzo długo albo w razie ustąpienia wielokrotnie nawracać, tworząc w posuwach zaostrzenia przewlekłego, podstawowego procesu schizofrenicznego. Cofa się albo równo- cześnie z podstawowym cierpieniem, albo wcześniej, niekiedy trwa nawet długo po jego przeminięciu. Zespól: katatoniczny uwarunkowany nieswoiście daje ro- kowanie pomyślne. [patrz też: , korekcja wzroku, artykuły fryzjerskie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments are closed.