Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zespół Long-QT

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ostatnio wykazano, że mutacje w różnych loci genów powodują zespół długiego QT, 1,2, jak doniesienia Towbina (wydanie 10 sierpnia) 3. Przebadaliśmy jedno z tych loci, ludzki gen związany z eterem (HERG, gen długiego zespołu QT 2 lub LQT2, na chromosomie 7), poprzez bezpośrednie sekwencjonowanie głównych regionów funkcjonalnych pomiędzy wyrażona domena S1 i domena wiążąca cykliczne nukleotydy u 15 pacjentów z zespołem długiego QT. To sekwencjonowanie spowodowało identyfikację dwóch nowych mutacji w wysoce konserwatywnym regionie HERG. Jeden pacjent miał delecję pojedynczej pary zasad (delT1671, z numeracją nukleotydową rozpoczynającą się od kodonu startu metioniny), powodując przedwczesny kodon stop w obrębie domeny S5. Prawdopodobieństwo związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wadliwym allelem HERG a kliniczną chorobą w rodzinie tego pacjenta ustalono przez późniejsze zidentyfikowanie mutacji u dwóch dodatkowych dotkniętych członków rodziny i jej brak u dwóch nienaruszonych członków. U innego pacjenta z zespołem długiego QT znaleziono mutację nonsensowną w kodonie 611 (Tyr611End). Rodzina pacjenta nie była dostępna na studia. Obie mutacje powodują skrócenie białek i utratę ważnych funkcjonalnych domen HERG, w tym domenę porów i domenę wiążącą nukleotyd.4.
Identyfikacja dodatkowych mutacji, które zmieniają produkt genu HERG u pacjentów z zespołem długiego QT dostarcza dalszych dowodów na ważną rolę tego genu w rozwoju choroby. Co więcej, wykrycie dwóch mutacji podczas sekwencjonowania tylko niewielkiej części HERG u 15 osób pokazuje, że mutacje w tym genie są prawdopodobnie częstą przyczyną zespołu długiego QT.
Eric Schulze-Bahr, MD
Wilhelm Haverkamp, MD
Harald Funke, MD
University of Münster, D-48129 Münster, Niemcy
4 Referencje1. Curran ME, Splawski I, Timothy KW, Vincent GM, Green ED, Keating MT. Podstawa molekularna arytmii serca: mutacje HERG powodują długi zespół QT. Cell 1995; 80: 795-803
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Wang Q, Shen J, Splawski I, i in. Mutacje SCN5A związane z odziedziczoną arytmią serca, długim zespołem QT. Cell 1995; 80: 805-811
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Towbin JA. Nowe odkrycia dotyczące zespołu długiego QT. N Engl J Med 1995; 333: 384-385
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Warmke JW, Ganetzky B. Rodzina genów kanału potasowego związanych z eag u Drosophila i ssaków. Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 3438-3442
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Dr Towbin odpowiada:
Do redakcji: Schulze-Bahr i współpracownicy zgłaszają dwie nowe mutacje w obrębie HERG u pacjentów z zespołem długiego QT i spekulują, że mutacje w tym genie są częstą przyczyną tego zespołu. Zakładając, że nieprawidłowości opisane przez Schulze-Bahr et al. są rzeczywiście mutacjami wywołującymi chorobę (dane nie są pokazane i nie przedstawiono informacji z analizy normalnych, niespokrewnionych kontroli), co daje łączną liczbę mutacji zgłoszonych w HERG do ośmiu w LQT2.1,2 Na podstawie odkrycia w innych zaburzeniach, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby wiele różnych mutacji w genie spowodowało jedno zaburzenie kliniczne Na przykład, ponad 30 różnych mutacji zostało opisanych w genie łańcucha ciężkiego .-miozyny u pacjentów z rodzinną kardiomiopatią przerostową, a jeszcze większa liczba mutacji w genie dystrofiny skutkuje dystrofiami mięśni Duchenne a i Beckera. Zarówno w kardiomiopatii przerostowej, jak i dwóch rodzajach dystrofii mięśniowej, mutacja swoistego genu często może przewidywać nasilenie kliniczne i wynik choroby 3,4, ze względu na wynikające zakłócenie kodowanego białka. Zatem, ponieważ więcej mutacji stwierdza się w HERG, jak również w chromosomie 3 połączonym genie LQT3, SCN5A, 5, możliwe jest, że wiele z tych mutacji może przewidywać rokowanie i prawdopodobieństwo nagłej śmierci. Ponadto, ponieważ odpowiedzialne kanały jonowe zidentyfikowane do tej pory są różne (tj. LQT2 HERG jest kanałem potasowym, a LQT3 SCN5A jest kanałem sodowym), subtelne różnice elektrokardiograficzne mogą odróżniać defekt jednego genu od innego i konkretne środki farmakologiczne mogą być użyteczne w leczeniu. określone formy.
Jako Schulze-Bahr i in. wykazać, że staranne poszukiwanie całego genu powodującego chorobę poprzez analizę mutacji powinno doprowadzić do identyfikacji nowych mutacji. Inne geny w długim zespole QT pozostają nieuchwytne. Najprawdopodobniej gen LQT1 połączony z chromosomem 11 wkrótce zostanie wyjaśniony, a mutacje zostaną zidentyfikowane, a pozostałe geny zostaną również odkryte w najbliższej przyszłości. Informacje te umożliwią lepszą diagnozę przedobjawową zespołu długiego odstępu QT oraz lepsze zrozumienie tego poważnego zaburzenia. Identyfikacja tych genów i odpowiedzialnych mutacji powinna pomóc w określeniu względnych korzyści różnych podejść terapeutycznych u poszczególnych pacjentów.
Jeffrey A. Towbin, MD
Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030
5 Referencje1. Curran ME, Splawski I, Timothy KW, Vincent GM, Green ED, Keating MT. Podstawa molekularna arytmii serca: mutacje HERG powodują długi zespół QT. Cell 1995; 80: 795-803
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Towbin JA. Nowe odkrycia dotyczące zespołu długiego QT. N Engl J Med 1995; 333: 384-385
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Watkins H, Rosenzweig A, Hwang DS, i in. Charakterystyka i prognostyczne implikacje mutacji mysich missens w rodzinnej kardiomiopatii przerostowej. N Engl J Med 1992; 326: 1108-1114
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Monaco AP, Bertelson CJ, Liechti-Gallati S, Moser H, Kunkel LM. Wyjaśnienie fenotypowych różnic pomiędzy pacjentami z częściowymi delecjami locus DMD. Genomics 1988; 2: 90-95
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Wang Q, Shen J, Splawski I, i in. Mutacje SCN5A związane z odziedziczoną arytmią serca, długim zespołem QT. Cell 1995; 80: 805-811
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(22)
[przypisy: protezy bezklamrowe, sok z czarnego bzu przepis, zdrowekosmetyki ]

Tags: , ,

No Responses to “Zespół Long-QT”

 1. Mieszko Says:

  Mam obsesję punkcie potworności jaką jest tętniak mózgu.

 2. Nessie Says:

  Article marked with the noticed of: rewitalizacja pochwy[...]

 3. Leo Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 4. Maria Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Kolonoskopia w znieczuleniu[...]

 5. Mud Pie Man Says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

Powiązane tematy z artykułem: protezy bezklamrowe sok z czarnego bzu przepis zdrowekosmetyki