Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Psychozy katatoniczne.

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Znane są psychozy katatoniczne o niezwykle ciężkim, śmiertelnym przebiegu. Rzadkim tym psychozom nadano w piśmiennictwie nazwę ostrych i śmiertelnych katatonii (catatonia letalis sive perniciosa). Z pracy Hubera (1954) wynika, że psychozy opisane pod tym mianem nie są nozologicznie jednolite. Rozpoznanie to stawiano w przypadkach psychoz katatonicznych, przebiegających z niewątpliwym zamąceniem świadomości i niepamięcią następczą. W przypadkach takich chodzi o mieszane zespoły psychotyczne katatoniczno-amentywne,      katatoniczno-majaczeniowe, katatoniczno-zamroczeniowe lub inne.Nie zawsze da się wyjaśnić przyczyny śmiertelnie ciężkiego przebiegu. W dawniejszym piśmiennictwie niejednokrotnie zwracano uwagę na ujemny wynik sekcji. Spośród 7 przypadków Hubera w 6 znaleziono anatomopatologiczne cechy procesu zapalnego mózgu. Tylko w 1 przypadku wynik badania mózgu nie rzucił światła na przyczyny zgonu. Z własnego doświadczenia znam 2 przypadki ostrej śmiertelnej katatonii, gdzie mimo troskliwej opieki lekarsko-pielęgniarskiej chorzy zmarli, przy czym ani klinicznie, ani pośmiertnie nie udało się wyjaśnić przyczyny zgonu. Obydwa te przypadki dotyczyły osłupienia katatonicznego. Zgon w katatonii hiperkinetycznej jest bardziej zrozumiały. Ale i tutaj sekcja zazwyczaj niewiele wyjaśnia: stwierdza się co najwyżej przekrwienie opon mózgowych i obrzęk mózgu niekoniecznie dużych rozmiarów, w każdym razie nie bardziej, niż się widuje w stanach preagonalnych. Przypadki te wymagają energicznej opieki lekarskiej: chorzy muszą być sztucznie karmieni, należy w szczególności zapobiegać odwodnieniu ustroju, dbać trzeba o krążenie. Niedermeyer (1957) opisał przypadek ostrej śmiertelnej katatoni w przebiegu porażenia postępującego. Wszelkie wysiłki lecznicze, przede wszystkim zmasowane leczenie antybiotykami, pozostawały bezowocne: chora w stanie osłupienia katatonicznego była bliska zagłady. Dopiero energiczne leczenie wstrząsami elektrycznymi zdołało uchronić chorą od niechybnej śmierci. [przypisy: reha med, lek bez recepty na infekcje intymne, dilaterol ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol lek bez recepty na infekcje intymne reha med