Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Znane sa psychozy katatoniczne o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znane są psychozy katatoniczne o nie- zwykle ciężkim, śmiertelnym przebiegu. Rzadkim tym psychozom nadano w piś- miennictwie nazwę ostrych i śmiertelnych katatonii (catatonia le- talis sive perniciosa). Z pracy Hubera (1954) wynika, że psychozy opisane pod tym mianem nie są nozologicznie jednolite. Rozpoznanie to stawiano w przy- padkach psychoz katatonicznych, przebiegających z niewątpliwym zamąceniem świadomości i niepamięcią następczą. W przypadkach takich chodzi o mieszane zespoły psychotyczne katatoniczno-amentywne, katatoniczno-majaczeniowe, ka- tatoniczno-zamroczeniowe lub inne. Nie zawsze da się wyjaśnić przyczyny śmier- telnie ciężkiego przebiegu. W dawniejszym piśmiennictwie niejednokrotnie zwra- cano uwagę na ujemny wynik sekcji. Spośród 7 przypadków Hubera w 6 zna- leziono anatomopatologiczne cechy procesu zapalnego mózgu. Tylko w 1 przy: padku wynik badania mózgu nie rzucił światła na przyczyny zgonu. Z własnego doświadczenia znam 2 przypadki ostrej śmiertelnej katatonii, gdzie mimo troskliwej opieki lekarsko-pielęgniarskiej chorzy zmarli, przy czym ani klinicznie, ani pośmiertnie nie udało się wyjaśnić przyczyny zgonu. Obydwa te przypadki dotyczyły osłupienia katatonicznego. Zgon w katatonii hiperkine- tycznej jest bardziej zrozumiały. Ale i tutaj sekcja zazwyczaj niewiele wyjaś- nia: stwierdza się co najwyżej przekrwienie opon mózgowych i obrzęk mózgu niekoniecznie dużych rozmiarów, w każdym razie nie bardziej, niż się widuje w stanach preagonalnych. Przypadki te wymagają energicznej opieki lekar- skiej: chorzy muszą być sztucznie karmieni, należy w szczególności zapobiegać odwodnieniu ustroju, dbać trzeba o krążenie. Niedermeyer (1957) opisał przypadek ostrej “śmiertelnej” katatoni w prze- biegu porażenia postępującego. Wszelkie wysiłki lecznicze, przede wszystkim zmasowane leczenie antybiotykami, pozostawały bezowocne: chora w stanie osłupienia katatonicznego była bliska zagłady. Dopiero energiczne leczenie wstrząsami elektrycznymi zdołało uchronić chorą od niechybnej śmierci. [przypisy: , kosmetyki naturalne, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.