Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Kolejnym ograniczeniem naszego badania jest to, że chociaż nie było znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania ciężkich zakażeń bakteryjnych, większość rozpoznań była domniemana, ponieważ w wielu ośrodkach brakowało urządzeń do wykonywania analiz mikrobiologicznych, a przyczyny zgonów często nie były ustalane, ponieważ pacjenci zmarli w domu wkrótce po randomizacji. Jednak pacjenci, którzy otrzymali zwiększoną profilaktykę, mieli niższy wskaźnik przedwczesnej śmierci z nieznanych przyczyn. Biorąc pod uwagę wyzwania diagnostyczne wywołane ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi i ich znaczącym udziałem w śmiertelności związanej z HIV, 3,9 jest prawdopodobne, że takie infekcje przyczyniły się do śmierci o nieznanej przyczynie. Tak więc azytromycyna może zapewniać dodatkową ochronę przed trimetoprimem-sulfametoksazolem, ze względu na jego szeroką aktywność przeciwdrobnoustrojową, dłuższy okres półtrwania, właściwości przeciwzapalne i działanie przeciw nie-proksymalnym prątkom.29 Troska o oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe30 powinna być zrównoważona z możliwością wystąpienia istotnej krótkoterminowej śmiertelności korzyści w tej populacji wysokiego ryzyka. Konieczne będą dalsze badania mechanistyczne w celu określenia udziału każdego leku w skuteczności ulepszonej profilaktyki i oceny, czy pominięcie jakiegokolwiek składnika opakowania może zmniejszyć jego skuteczność. Koszt rozszerzonej profilaktyki wahał się od 8 USD do 34 USD w różnych krajach objętych badaniem (Tabela Koszty lekowe różniły się jednak o 10, co podkreśla znaczenie zapewnienia wszystkim krajom dostępu do leków po najniższych cenach. Przy cenie minimalnej, koszt korygowany według jakości mieści się w niedawno opublikowanych progach opłacalności dla krajów nawet o najniższych dochodach.31 Ta analiza nie uwzględnia długoterminowych korzyści związanych ze zmniejszoną śmiertelnością po 48 tygodniach, oraz włączenie takich świadczeń dodatkowo zwiększyłoby opłacalność wzmocnionej profilaktyki.
Zapisaliśmy zarówno dorosłych, jak i starsze dzieci lub nastolatków, ponieważ wskaźniki i przyczyny zgonów są podobne niezależnie od wieku.7 Oczekiwaliśmy, że zostanie zapisanych 300 dzieci w wieku powyżej 5 lat, ale zidentyfikowaliśmy tylko 72 osoby, u których liczba CD4 + była mniejsza niż 100 komórek na milimetr sześcienny. To odkrycie może być spowodowane lepszym wykryciem ART, aby zapobiec przenoszeniu HIV z matki na dziecko.32 Chociaż liczba ta była niższa niż oczekiwano, nie ma powodu, dla którego pakiet zwiększonej profilaktyki nie byłby korzystny dla starszych dzieci, które są podatne na gruźlicę, zakażenie kryptokokami, kandydoza i robaki. W przeciwieństwie do tego, próba rekrutowała dorosłych szybciej niż oczekiwano, co sugeruje, że duża liczba pacjentów mogłaby skorzystać ze zwiększonej profilaktyki. Prawie połowa pacjentów miała minimalne objawy pomimo medianowej liczby CD4 + 37 komórek na milimetr sześcienny, co pokazuje, że nadal ważne jest uzyskanie liczby CD4 + do oceny pacjentów przed rozpoczęciem ART. 33 Czy pacjenci rozpoczynający ART z liczbą CD4 + Od 100 do 200 komórek na milimetr sześcienny również skorzysta ze zwiększonej profilaktyki nie jest jasne. Jednak dwie inne grupy o potencjalnie niskiej liczbie CD4 + mogą odnieść korzyść ze zwiększonej profilaktyki: tych, u których zawiodło ART, zwłaszcza jeśli liczba CD4 + przed ART była niska, 34 i tych, którzy powrócili do opieki po tym, jak zostali utraceni w celu obserwacji.
Kolejnym ograniczeniem naszego badania jest jego otwarty projekt, jak to jest wymagane w przypadku wielu randomizacji, oparte na ciężarze dawki pediatryczne i znaczenie porównania przestrzegania i akceptacji w dwóch grupach. Jednak główny punkt końcowy umieralności był obiektywny. Pragmatyczny projekt oznaczał, że pacjenci, którzy otrzymali standardową profilaktykę, również spędzali czas otrzymując leczenie lub profilaktykę wtórną w razie potrzeby, co prawdopodobnie zmniejszyło różnice między grupami. Jednak każde odchylenie od rozcieńczenia prowadzi do niedoszacowania korzyści wynikających ze zwiększonej profilaktyki.
Podsumowując, znaleźliśmy korzyść z przeżycia dla wieloskładnikowej, zwiększonej profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej u dorosłych i starszych dzieci z zaawansowanym zakażeniem HIV, którzy inicjowali ART z liczbą CD4 + poniżej 100 komórek na milimetr sześcienny – grupę, która reprezentuje znaczną część osób rozpoczynających leczenie. Podwyższona profilaktyka jest stosunkowo niedroga, ma niewielkie obciążenie pigułkami i akceptowalny profil skutków ubocznych i byłaby łatwa do wdrożenia w podstawowych ośrodkach zdrowia, ponieważ opiera się jedynie na badaniach przesiewowych pod kątem objawów klinicznych i badanie liczby CD4 + w celu identyfikacji bezobjawowych pacjentów z zaawansowanym zakażeniem HIV.
[przypisy: nfz skierowania do sanatorium kontakt, stacja dializ, peticado ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 10”

 1. Patryk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: usg piersi warszawa[...]

 2. Digger Says:

  Polecono mi fototerapię

 3. 3D Waffle Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kabiny prysznicowe z brodzikiem[...]

 4. Zod Says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 5. Karina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fotele obrotowe biurowe[...]

 6. Kalina Says:

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

Powiązane tematy z artykułem: nfz skierowania do sanatorium kontakt peticado stacja dializ