Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W przeciwieństwie do tego, po 12 tygodniach, pacjenci z grupy profilaktyki rozszerzonej otrzymywali profilaktykę flukonazolową w przypadku 2,3% leczenia w czasie osobowym i leczenia flukonazolem przez 0,7% osobo-czasowego, w porównaniu z odpowiednio 0,5% i 0,8% osobo-czasowo. , w grupie standardowej profilaktyki. W pierwszych 12 tygodniach częstość stosowania się do profilaktyki zgłaszanej przez pacjenta była nieco (ale znacznie) gorsza w grupie z podwyższoną profilaktyką niż w grupie standardowej profilaktyki (P = 0,004); na przykład, odpowiednio 7,4% i 5,2% pacjentów zgłosiło, że pominięto jakiekolwiek dawki leków profilaktycznych (w tym trimetoprim-sulfametoksazol) między 8 a 12 tygodniem. Jednak w tygodniach 12 do 48 wskaźniki adherencji były dwie grupy (P = 0,30), podobnie jak wskaźniki zgłaszalności leków zgłaszane przez pacjentów (ryc. S3B i S3C w dodatkowym dodatku).
Śmiertelność w 24 tygodnie i 48 tygodni
Rycina 2. Rycina 2. Ogólna śmiertelność i przyczyna zgonu w 48 tygodniu. Pacjent A pokazuje wyniki analizy śmierci Kaplana-Meiera w ciągu 48 tygodni w grupie z podwyższoną profilaktyką i standardową grupą profilaktyczną. Wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y, a szacunki śmiertelności Kaplan-Meier po 24 i 48 tygodniach. Panel B pokazuje dominujące przyczyny śmierci w obu grupach w ciągu 48 tygodni.
Śmierć w ciągu 24 tygodni (główny wynik) odnotowano u 80 pacjentów w grupie z podwyższoną profilaktyką i 108 w grupie standardowej profilaktyki (8,9% w porównaniu z 12,2% według analizy Kaplana-Meiera, współczynnik ryzyka w grupie z podwyższoną profilaktyką 0,73; 95% przedział ufności [CI], 0,55 do 0,98; P = 0,03 w teście log-rank) (Figura 2A). Tak więc, po 24 tygodniach, 30 pacjentów musiałoby otrzymać wzmocnioną profilaktykę, aby zapobiec śmierci. Znacząca korzyść w zakresie przeżycia utrzymywała się przez 48 tygodni, a zgony odnotowano u 98 pacjentów w grupie z podwyższoną profilaktyką, a 127 w grupie standardowej profilaktyki (11,0% w porównaniu z 14,4% w analizie Kaplana-Meiera, współczynnik ryzyka 0,76; % CI, 0,58 do 0,99, P = 0,04 w teście log-rank) (Figura 2A). Tak więc po 48 tygodniach 29 pacjentów musiałoby otrzymać wzmocnioną profilaktykę, aby zapobiec śmierci. Nie było dowodów na to, że korzyści zmieniały się w czasie (P = 0,49 dla interakcji w porównaniu z 0 do 24 tygodni w porównaniu z 24 do 48 tygodni) i brak dowodów na interakcję z innymi randomizacjami czynnikowymi z dodatkowym raltegrawirem lub suplementem diety (P> 0,70) .
Najczęstszą pierwotną przyczyną zgonu było zakażenie w 92 z 225 zgonów (40,9%) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Przyczyny śmierci były często wieloczynnikowe; wielu miało miejsce w domu, a jasna przyczyna nie została ustalona. Jak orzeczono przez komitet ds. Przeglądu w punkcie końcowym, zgony z powodu zakażenia kryptokokami oraz z przyczyn nieokreślonych występowały rzadziej w grupie z podwyższoną profilaktyką niż w grupie standardowej profilaktyki (odpowiednio P = 0,04 i P = 0,03), ale nie było dowody znaczących różnic między grupami w częstości zgonów z powodu gruźlicy (P = 0,72), przypuszczalnych infekcji bakteryjnych (P = 0,63) lub innych przyczyn (P = 0,85) (rysunek 2B). Istnieją marginalne dowody na to, że zgony zgodne z metodą IRIS były mniej powszechne w przypadku profilaktyki wzmożonej niż w przypadku profilaktyki standardowej (P = 0,06)
[hasła pokrewne: leczenie w komorze hiperbarycznej cena, fridomia, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 6”

 1. Squatch Says:

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

 2. Mr. Spy Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja sportowa[...]

 3. Helena Says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 4. Marcelina Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Makijaż permanentny kielce[...]

 5. Julia Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 6. Gabriel Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dermatologia estetyczna warszawa[...]

 7. Leonard Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol fridomia leczenie w komorze hiperbarycznej cena