Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Szacunkowe wskaźniki zgonu były najwyższe w dniu 18, kiedy bezwzględna różnica między profilaktyką zwiększoną a profilaktyką standardową była największa; wskaźniki te następnie zmniejszyły się gwałtownie w 12. tygodniu. Stopień zgonu z nieśmiertelnych przyczyn był podobny do wskaźnika znanych przyczyn (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym).
Nie było dowodów na to, że świadczenie z tytułu śmiertelności było zróżnicowane w dziewięciu wstępnie zaplanowanych podgrupach, w tym w innych randomizacjach (P> 0,20). W szczególności, nie było dowodów na to, że korzyści związane z umieralnością zależą od liczby CD4 + przy inicjacji ART (P = 0,29 dla interakcji z kategoriami liczby CD4 +, P = 0,89 dla interakcji z liczbą CD4 + jako zmienną ciągłą). Z dziewięciu eksploracyjnych analiz podgrup tylko jedna zasugerowała, że korzyści wynikające ze zwiększonej profilaktyki mogą być większe u mężczyzn niż u kobiet (p = 0,048) (ryc. S5 w dodatkowym dodatku).
Drugorzędne wyniki na 48 tygodni
Ryc. 3. Rycina 3. Wyniki wtórne i inne po 48 tygodniach. Wyniki wtórne obejmowały zgon, nową gruźlicę, nowe zakażenie kryptokokami, nowe zakażenie candida, domniemane ciężkie zakażenie bakteryjne, poważne zdarzenie niepożądane, hospitalizację, niekorzystne zdarzenie 4 stopnia i niekorzystne zdarzenie prowadzące do do modyfikacji leków profilaktycznych. IRIS oznacza zespół zapalny rekonstytucji immunologicznej oraz Światową Organizację Zdrowia WHO.
Zwiększona profilaktyka była związana ze znacznie niższym odsetkiem zdarzeń lub zgonów stopnia 3 lub 4 wg WHO niż w standardowej profilaktyce (u 179 pacjentów [19,8%] vs. 224 [24,9%], P = 0,008), wraz z niższymi wskaźnikami nowej diagnozy. gruźlicy (u 64 pacjentów [7,1%] vs. 92 [10,2%], P = 0,02), zakażenia kryptokokami (9 [1,0%] vs. 23 [2,6%], P = 0,01), kandydoza (10 [1,1%] ] vs. 23 [2,6%], P = 0,02) i nowa hospitalizacja (154 [17,0%] vs. 186 [20,7%], P = 0,03) (rysunek 3 i tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Łączna liczba dni hospitalizacji wyniosła 2233 ze wzmocnioną profilaktyką, a 2819 ze standardową profilaktyką (P = 0,057 w teście sumy rangowej) podczas łącznie 184 hospitalizacji i 247 hospitalizacji, odpowiednio (P <0,001 według regresji Poissona). Istniała znacznie niższa częstość zdarzeń zgodnych z IRIS (zgodnie z oceną komisji ds. Przeglądu w punkcie końcowym) ze zwiększoną profilaktyką niż w przypadku standardowej profilaktyki (u 67 pacjentów [7,4%] vs. 108 [12,0%], P = 0,001). Nie było dowodów na różnicę między grupami w częstości nowych podejrzanych ciężkich zakażeń bakteryjnych (u 42 pacjentów [4,6%] vs. 33 [3,7%], P = 0,32).
Występowały marginalne dowody na niższy odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych w grupie z podwyższoną profilaktyką niż w grupie standardowej profilaktyki (P = 0,08) i niższej częstości zdarzeń niepożądanych stopnia 4 (P = 0,09) (tabela S3 w Dodatek dodatkowy), ustalenia, które zostały wzmocnione w analizach eksploracyjnych, które obejmowały kolejne zdarzenia (P = 0,002 dla poważnych zdarzeń niepożądanych i P = 0,01 dla zdarzeń niepożądanych stopnia 4 przez regresję Poissona) (Tabela S4 w Dodatku uzupełniającym). Nie było dowodów na różnicę między grupami w zdarzeniach niepożądanych stopnia 3 lub 4 (P = 0,31), w zdarzeniach niepożądanych 4. stopnia, które zostały ocenione przez komitet ds. Przeglądu w punkcie końcowym jako zdecydowanie lub prawdopodobnie w związku z jakimkolwiek lekiem profilaktycznym ( P = 0,27) lub jako zdecydowanie, prawdopodobnie lub prawdopodobnie związany z jakimkolwiek lekiem profilaktycznym (P = 0,50) lub w przypadku zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania leczenia profilaktycznego (P = 0,97)
[hasła pokrewne: objawy refluksu u dzieci, peticado, nfz skierowania do sanatorium kontakt ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 7”

 1. Apolonia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: klinika włosów[...]

 2. Justyna Says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 3. Daniel Says:

  Article marked with the noticed of: ból stawów[...]

 4. Vortex Says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

Powiązane tematy z artykułem: nfz skierowania do sanatorium kontakt objawy refluksu u dzieci peticado