Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

U 14 pacjentów (1,5%) profilaktykę zaostrzono z powodu toksyczności obejmującej wątrobę (u 7 pacjentów), skóry (w 4) lub krwi (w 3) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Rysunek 4. Rysunek 4. Zmniejszenie liczby wirusowych obciążeń HIV, zwiększenie liczby komórek CD4 i zwiększenie wskaźnika masy ciała po 48 tygodniach. Wyliczono odsetek pacjentów z wiremią wirusa HIV mniejszą niż 50 kopii na mililitr (panel A) , liczba CD4 + (panel B) i wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) (panel C), zgodnie z tygodniem od randomizacji. Poniżej wykresów, odsetek pacjentów z wiremią HIV mniejszą niż 50 kopii na mililitr pokazano na panelu A, a średnie zmiany od linii bazowej w liczbie CD4 + i BMI przedstawiono w panelach B i C. Wskaźniki I wskazują 95% przedziały ufności.
Nie było dowodów na to, że zgłaszana przez pacjenta częstość przylegania do ART (na podstawie każdej pominiętej dawki w poprzednich 4 tygodniach) była różna w obu grupach (P = 0,31) (ryc. S3D w dodatkowym dodatku). Zgodnie z tym ustaleniem, nie było istotnej różnicy między grupami w tłumieniu obciążenia wirusem HIV do mniej niż 50 kopii na mililitr (P = 0,52) lub w liczbie CD4 + (P = 0,42) (Figura 4A i 4B). W 24 tygodnie po rozpoczęciu ART 601 z 785 pacjentów (76,6%) w grupie z podwyższoną profilaktyką i 557 z 738 (75,5%) w grupie standardowej profilaktyki wykazywało miano wirusa HIV mniejsze niż 50 kopii na mililitr (P = 0,62), a średni wzrost (. SD) CD4 + wynosił 113 . 3,1 komórek ze wzmocnioną profilaktyką wobec 112 . 3,1 w standardowej profilaktyce (P = 0,85). U młodzieży i dorosłych, u których zastosowano wzmocnioną profilaktykę, wystąpił nieistotny wzrost BMI (p = 0,053) (ryc. 4C) i waga (p = 0,051).
Jakość życia i efektywność kosztowa
Po 48 tygodniach pacjenci w grupie zwiększonego profilaktyki uzyskali wyższą liczbę skorygowanych o jakość lat życia i lat życia niż w grupie standardowej profilaktyki, ulepszenia, które przyniosły wyższe koszty finansowe (tabele S6 i Jednoczesne leki i leki przeciwretrowirusowe były droższe, ze zwiększoną profilaktyką niż w przypadku standardowej profilaktyki z powodu stosowania leków interwencyjnych i dłuższego czasu przeżycia (średni koszt współistniejących leków, 34,79 USD vs. 16,73 USD); jednak hospitalizacje były bardziej kosztowne przy standardowej profilaktyce. Na podstawie rzeczywistych kosztów leków w kraju koszt ulepszonej profilaktyki wyniósł 761 USD za rok życia skorygowany o jakość i 613 USD za każdy rok życia uzyskany w ciągu 48 tygodni; ceny te zostały obniżone odpowiednio do 201 i 162 USD, w oparciu o minimalne koszty leków w czterech krajach objętych badaniem.
Dyskusja
Wśród dorosłych zakażonych wirusem HIV i starszych dzieci z zaawansowaną immunosupresją, którzy rozpoczęli ART, względna stopa zgonu w ciągu 24 tygodni była o 27% niższa wśród osób, które otrzymały wzmocniony pakiet profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej niż wśród osób, które otrzymywały sam trimetoprym-sulfametoksazol (standardowa profilaktyka). 12 tygodni. Korzyści utrzymywały się przez 48 tygodni (24% niższa stawka), z liczbą potrzebną do leczenia 29, aby zapobiec jednej śmierci
[podobne: leczenie w komorze hiperbarycznej cena, wykaz lekarzy medycyny pracy, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 8”

 1. Ludwik Says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 2. Pepper Legs Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do catering dla firm wrocław[...]

 3. Natasza Says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 4. Overrun Says:

  [..] Cytowany fragment: choroba meniera[...]

 5. Skull Crusher Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol leczenie w komorze hiperbarycznej cena wykaz lekarzy medycyny pracy