Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Pacjenci, u których zastosowano profilaktyczną profilaktykę, mieli również znacznie mniejszą częstość hospitalizacji, 3 lub 4 zdarzenia WHO, zdarzenia zgodne z IRIS, gruźlicę oraz infekcje kryptokokowe i candida; odsetek domniemanych infekcji bakteryjnych był podobny w obu grupach. Nie było dowodów na zwiększoną toksyczność, gorszą supresję wirusa HIV lub gorsze przestrzeganie schematu ART ze zwiększoną profilaktyką; raczej było nieistotnie mniej poważnych zdarzeń niepożądanych i zdarzeń niepożądanych 4. stopnia. W dwóch badaniach wykazano brak skuteczności alternatywnego podejścia do zmniejszania śmiertelności związanej z gruźlicą poprzez zapoczątkowanie prewencyjnego leczenia gruźlicy czterema lekami w momencie rozpoczęcia ART u wszystkich dorosłych z ciężką immunosupresją. 16, 17 Trzecie badanie zakończono wcześnie z powodu niskiej rejestracji22; Czwarta trwa. 23 Profilaktyka izoniazydowa jest skuteczna i jest teraz zalecana w wytycznych WHO po wykluczeniu aktywnej choroby15, ale kiedy rozpoczęło się nasze badanie, takie leczenie nie było standardową opieką w żadnym z krajów rekrutujących. W tym czasie wdrożono go tylko w 28% krajów afrykańskich. [24] Czas rozpoczęcia profilaktyki izoniazydowej nie jest określony w wytycznych WHO. Bariery we wchłanianiu obejmują słabą dostępność poszczególnych preparatów izoniazyd-pirydoksyny oraz obawy dotyczące toksyczności, obciążenia pigułkami i oporności na izoniazyd. W ciągu pierwszych 12 tygodni po podaniu albendazolu w pojedynczej dawce i azytromycyny (jedna tabletka raz na dobę przez 5 dni), w schemacie zwiększonej profilaktyki w naszym badaniu wymagano tylko o więcej pigułki dziennie niż było to wymagane w standardowej profilaktyce; dodatkowo, zwiększona profilaktyka była związana z dobrym wskaźnikiem akceptowalności i przestrzegania20. Niestety, nie mogliśmy ocenić oporności na izoniazyd w nowych przypadkach gruźlicy, ponieważ te badania nie były rutynowo wykonywane w ośrodkach próbnych. Wcześniej zgłaszano niski poziom oporności na izoniazyd w ramach profilaktycznej terapii izoniazydowej
Aby zapobiec chorobie kryptokokowej, WHO zaleca testowanie antygenu kryptokokowego u pacjentów z liczbą komórek CD4 + mniejszą niż 100 komórek na milimetr sześcienny.1 Takie badanie przesiewowe i zapobiegawcze zmniejszyło wczesną śmiertelność w jednym badaniu, 27 ale badania przesiewowe mogą nie być dostępne w niższym -poziom zdrowia. Dlatego ocenialiśmy tanią dawkę flukonazolu (100 mg) raz dziennie dla wszystkich pacjentów z immunosupresją, podawaną podczas pierwszych 12 tygodni ART, gdy liczba CD4 + pozostaje najniższa. Tę dawkę ekstrapolowano ze skutecznej dawki 200 mg trzy razy w tygodniu u pacjentów, którzy byli ujemni na antygen kryptokokowy i którzy rozpoczęli ART z liczbą CD4 + mniejszą niż 200 komórek na milimetr sześcienny.28 Stopień zgonu związanego z zakażeniem kryptokokami pozostał znacząco podwyższony przez co najmniej 12 tygodni w grupie standardowej profilaktyki, co potwierdza to podejście.
Jednym z ograniczeń naszego badania jest to, że przetestowaliśmy pakiet przeciwbakteryjnej profilaktyki, który utrudniał kwantyfikację efektu każdego składnika. W grupie z podwyższoną profilaktyką odsetek zgonów i powikłań związanych z infekcją kryptokokową był znacznie niższy niż w grupie standardowej profilaktyki, podobnie jak wskaźnik nowej infekcji gruźlicy, ale nie wskaźnik zgonu z powodu gruźlicy
[hasła pokrewne: przychodnia medyk rzeszów, objawy refluksu u dzieci, lek bez recepty na infekcje intymne ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 9”

 1. Knuckles Says:

  Sporo ciekawych informacji

 2. Nataniel Says:

  Article marked with the noticed of: moczenie nocne leczenie[...]

 3. Maja Says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

 4. Oliwia Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do forever aloes[...]

 5. Highlander Monk Says:

  Dreszcze bez gorączki

 6. Cereal Killer Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do tabletki przeciwstarzeniu[...]

 7. Leon Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na infekcje intymne objawy refluksu u dzieci przychodnia medyk rzeszów