Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce cd

Posted in Uncategorized  by admin
November 7th, 2018

Dawki były o połowę mniejsze dla dzieci w wieku poniżej 13 lat, z wyjątkiem albendazolu. Standardowa profilaktyka składała się z samego trimetoprimu-sulfametoksazolu. Po 12 tygodniach odstawiono flukonazol i kontynuowano trimetoprym-sulfametoksazol lub połączenie ustalonych dawek w grupie zwiększonego profilaktyki; trimetoprim-sulfametoksazol był kontynuowany lub przestawiany na kombinację o ustalonej dawce w standardowej grupie profilaktycznej. Zastosowanie izoniazydu-pirydoksyny poza okresem 12 tygodni zależało od krajowych wytycznych dotyczących stosowania prewencyjnej terapii izoniazydowej. Badania przesiewowe pod kątem aktywnej gruźlicy przed randomizacją przeprowadzono przy użyciu listy kontrolnej objawów opartej na WHO (patrz rozdział Metody w Dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Próbki plwociny zostały zbadane, a radiografia klatki piersiowej została wykonana w ośrodkach, w których taka ocena była możliwa. Pacjenci, którzy już byli poddawani leczeniu lub profilaktyce przeciwdrobnoustrojowej lub którzy potrzebowali takiej terapii, byli leczeni niezależnie od randomizacji, ale otrzymywali inną profilaktykę zgodnie z randomizacją.
Randomizacja była rozwarstwiona według ośrodka próbnego, wieku (<13 lat w porównaniu z .13 lat) i innych randomizacji losowych (12 tygodni dodatkowego raltegrawiru w porównaniu do braku raltegrawiru i 12 tygodni dodatkowego, gotowego do użycia posiłku uzupełniającego, bez dodatkowych badań; jedzenie). Wygenerowana komputerowo sekwencyjna lista losowa z zmiennymi permutowanymi blokami została przygotowana przez statystykę prób i bezpiecznie wprowadzona do internetowej bazy danych próbnych. Lista została ukryta do czasu potwierdzenia kwalifikacji przez pracowników w lokalnym ośrodku, który następnie przeprowadził randomizację.
Pacjenci przerwali udział w badaniu po 48 tygodniach. W tygodniach 2, 4, 8, 12, 18, 24, 36 i 48, pielęgniarka dokonała przeglądu listy kontrolnej objawów i zapytała pacjentów o ich przestrzeganie leków próbnych, a farmaceuta wydał leki z badań. W tygodniach 4, 12, 24, 36 i 48, lekarz przeszedł historię medyczną i przeprowadził badanie fizykalne; przeprowadzono badania laboratoryjne, które obejmowały pełną morfologię krwi, liczbę CD4 + oraz ocenę czynności nerek i nerek (z badaniem czynności nerek i nerek wykonywanej tylko w 4 i 48 tygodniu); i osocze przechowywano do retrospektywnej oceny obciążenia wirusem HIV. Wszystkie pielęgniarki i lekarze byli świadomi zadań w grupie próbnej; wszystkie testy przeprowadzono w sposób zaślepiony. Według uznania lekarzy leki antyretrowirusowe można zastąpić w przypadku toksyczności leku; w przypadkach niewydolności leków pierwszego rzutu schematy leczenia można przełączyć na schematy drugiego rzutu, zgodnie z wytycznymi WHO.18
Po zaplanowaniu czynnikowym wszyscy pacjenci zostali również poddani randomizacji w stosunku 1: 1, aby otrzymać 12 tygodni dodatkowego raltegrawiru lub bez raltegrawiru i otrzymywać 12 tygodni gotowego do użycia posiłku uzupełniającego lub bez rutynowej suplementacji. Wyniki tych analiz nie są tutaj zgłaszane. Pełne szczegóły dotyczące projektu badania i analizy znajdują się w protokole, dostępnym pod adresem.
Oględziny próbne
Gilead Sciences, ViiV Healthcare / GlaxoSmithKline, Cipla i Merck przekazały leki antyretrowirusowe, Cipla dostarczyła leki profilaktyczne, a gotowe do użycia dodatkowe produkty zostały zakupione w Valid International
[hasła pokrewne: przychodnia medyk rzeszów, wykaz lekarzy medycyny pracy, poradnia psychologiczna bielany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: poradnia psychologiczna bielany przychodnia medyk rzeszów wykaz lekarzy medycyny pracy