Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Przedstawiciele producentów leków nie mieli żadnej roli w projektowaniu, zbieraniu danych, analizie danych ani przygotowywaniu manuskryptów. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię kompletności i dokładności danych i wszystkich analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu. Wyniki pierwotne i wtórne
Pierwszorzędowym rezultatem była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny występującej od randomizacji do 24 tygodni. Drugorzędne wyniki, które oceniano przez 48 tygodni, były zgonem z jakiejkolwiek przyczyny; ciężkie zdarzenia niepożądane, zdarzenia niepożądane stopnia 4 i zdarzenia niepożądane prowadzące do modyfikacji ART lub innych leków z próby; mechanizmy każdej interwencji, w tym zmiana liczby CD4 +; zachorowalność na gruźlicę, zakażenie kryptokokami, kandydozę (przełykowo lub doustnie) i ciężkie infekcje bakteryjne; zmiany wagi lub BMI; hospitalizacja; oraz zgłaszane przez pacjentów przestrzeganie i akceptacja schematu ART. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z kryteriami National Institutes of Health. 19,20 Inne wyniki obejmowały fazę 3 lub 4 WHO.18 Komitet oceny końcowej, którego członkowie nie byli świadomi przydzielania grup próbnych i leków z próby, otrzymał stosowany protokół – zdefiniowane kryteria i tabele ocen19,20 w celu oceny wszystkich wtórnych wyników klinicznych, które zostały zgłoszone przez lekarzy prowadzących badania, wraz z określeniem pokrewieństwa wyniku leczenia testowego i zgodności z IRIS. (Szczegóły dotyczące wyników badań podano w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.)
Analiza ekonomiczna i jakość życia
Przeprowadziliśmy analizy ekonomiczne, aby oszacować koszty i wyniki zdrowotne podczas 48-tygodniowego okresu próbnego, wykorzystując dane o zasobach wykorzystanych w badaniu i opublikowane koszty jednostkowe dla każdego kraju. Zdrowie mierzono na podstawie lat życia skorygowanych o jakość, zgodnie z trzema poziomami kwestionariusza samooceny z pięcioma poziomami EuroQol Group, który pacjenci ukończyli podczas każdej wizyty pielęgniarskiej. Wartość każdego stanu zdrowia została przypisana za pomocą zestawu wartości Zimbabweana.21
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że przyjęcie 1800 osób dorosłych i dzieci zapewni moc ponad 80% w wykrywaniu stopy zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, która była o 50% niższa w grupie z podwyższoną profilaktyką niż w grupie standardowej profilaktyki po 24 tygodniach ( zmniejszenie śmiertelności z 7,0% do 3,5%) przy dwustronnym poziomie alfa 0,05, co pozwala na 5% utratę obserwacji. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo stosował podejście Haybittle-Peto do przeglądu tymczasowych danych na trzech corocznych spotkaniach. Zastosowaliśmy zasadę zamiaru leczenia w celu porównania randomizowanych grup za pomocą testów log-rank lub konkurencyjnych metod ryzyka dla wyników time-to-event, dokładnych testów dla wyników binarnych i uogólnionych równań szacunkowych z niezależną korelacją roboczą dla globalnych testów powtarzające się środki. Pierwotne analizy były stratyfikowane zgodnie z czynnikami stosowanymi do stratyfikacji randomizacji, bez korekty dla wielokrotnego testowania. Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 14.2.
Wyniki
Pacjenci Trial
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja i losowanie. Pacjenci mogą mieć więcej niż jeden powód do wykluczenia; mogą również zostać utracone w wyniku obserwacji bez wycofania zgody i odwrotnie, więc łączna liczba pacjentów z wykluczeniem i przerwaniem leczenia jest niższa niż suma poszczególnych kategorii
[więcej w: gabinet medycyny estetycznej wrocław, odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, badoo toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce czesc 4”

  1. Junkyard Dog Says:

    Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

  2. Daniel Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet medycyny estetycznej[...]

  3. Old Regret Says:

    jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

Powiązane tematy z artykułem: badoo toruń gabinet medycyny estetycznej wrocław odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena