Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W Afryce subsaharyjskiej, wśród pacjentów z zaawansowanym zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), wskaźnik śmiertelności z powodu infekcji (w tym gruźlicy i kryptokoków) krótko po rozpoczęciu leczenia przeciwretrowirusowego (ART) wynosi około 10%. Metody
W tej silnie otwartej próbie czynnikowej przeprowadzonej w Ugandzie, Zimbabwe, Malawi i Kenii zapisaliśmy dorosłych zakażonych HIV i dzieci w wieku 5 lat lub starszych, którzy nie otrzymali wcześniej ART i zaczęli ART z liczbą CD4 + mniejszą niż 100 komórki na milimetr sześcienny. Zostali oni poddani jednoczesnej randomizacji, aby uzyskać wzmocnioną profilaktykę przeciwdrobnoustrojową lub standardową profilaktykę, wspomagający raltegrawir lub brak raltegrawiru i uzupełniające jedzenie lub brak dodatkowej żywności. Poniżej przedstawiamy wpływ ulepszonej profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej, która składała się z ciągłego trimetoprimu-sulfametoksazolu i co najmniej 12 tygodni izoniazydowej pirydoksyny (złożonej z trimetoprimem-sulfametoksazolem w pojedynczej tabletce złożonej o ustalonej dawce), 12-tygodniowej flukonazolu, 5 dni azytromycyny i pojedynczej dawki albendazolu, w porównaniu ze standardową profilaktyką (sam trimetoprim-sulfametoksazol). Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność w ciągu 24 tygodni.
Wyniki
Łącznie 1805 pacjentów (1733 dorosłych i 72 dzieci lub nastolatków) przeszło randomizację, aby otrzymać albo wzmożoną profilaktykę (906 pacjentów), albo standardową profilaktykę (899 pacjentów) i obserwowano przez 48 tygodni (utrata do obserwacji, 3,1%). Mediana wyjściowej liczby komórek CD4 + wynosiła 37 komórek na milimetr sześcienny, ale 854 pacjentów (47,3%) było bezobjawowych lub nieznacznie objawowych. W analizie Kaplana-Meiera po 24 tygodniach częstość zgonów ze zwiększoną profilaktyką była niższa niż w przypadku standardowej profilaktyki (80 pacjentów [8,9% vs. 108 [12,2%]; współczynnik ryzyka, 0,73; 95% przedział ufności [CI] 0,55 do 0,98, P = 0,03); 98 pacjentów (11,0%) i 127 (14,4%) odpowiednio zmarło w ciągu 48 tygodni (współczynnik ryzyka, 0,76, 95% CI, 0,58 do 0,99, P = 0,04). Pacjenci w grupie zwiększonego profilaktyki mieli znacznie niższe odsetki gruźlicy (P = 0,02), zakażenia kryptokokami (P = 0,01), kandydoza jamy ustnej lub przełyku (P = 0,02), śmierć z nieznanej przyczyny (P = 0,03) i nowa hospitalizacja (P = 0,03). Nie było jednak znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania ciężkiej infekcji bakteryjnej (P = 0,32). Stwierdzono nieistotny spadek liczby ciężkich zdarzeń niepożądanych i działań niepożądanych stopnia 4 w grupie z podwyższoną profilaktyką (odpowiednio: p = 0,08 i p = 0,09). Częstość supresji wirusa HIV i przestrzegania ART była podobna w obu grupach.
Wnioski
U pacjentów zakażonych HIV z zaawansowaną immunosupresją, nasilona profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa w połączeniu z ART powodowała zmniejszenie częstości zgonów zarówno w ciągu 24 tygodni, jak i 48 tygodni bez uszczerbku dla supresji wirusa lub zwiększenia efektów toksycznych. (Finansowane przez Medical Research Council i inne; REALITY Current Controlled Trials number, ISRCTN43622374.)
Wprowadzenie
Chociaż wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają obecnie powszechną terapię przeciwretrowirusową (ART) niezależnie od liczby CD4 +, 1-3 20 do 25% pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) w Afryce Subsaharyjskiej jest obecne w celu opieki z ciężkimi chorobami immunosupresja (liczba CD4 +, <100 komórek na milimetr sześcienny) .4 Wśród tych pacjentów około 10% umiera w ciągu pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu ART.5-8 Przyczyny śmierci są wieloczynnikowe i podobne u dorosłych i starszych dzieci, 7 z ciężkim zakażenie bakteryjne, 3,9 gruźlicy, 8,10,11 i zakażenie kryptokokowe12,13 odgrywa znaczące role [więcej w: nfz skierowania do sanatorium kontakt, wykaz lekarzy medycyny pracy, lek bez recepty na infekcje intymne ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce”

 1. Papa Smurf Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta[...]

 2. Jester Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

 3. Radosław Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg piersi warszawa[...]

 4. Liliana Says:

  moje wyniki: tsh 4,400

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na infekcje intymne nfz skierowania do sanatorium kontakt wykaz lekarzy medycyny pracy